Kristel: Een Vrouw in Toverland!

Kristel is al lang gepassioneerd door de goochelkunst. In deze aflevering van de podcast deelt ze wat de oorsprong van haar passie is.

We verkennen ook hoe het is om als vrouw een plaats te vinden in wat vaak gezien wordt als een mannenwereld binnen de goochelkunst. Hoe ervaart Kristel dit en welke perspectieven biedt het haar?

Transcript

[00:00:09.390] – Spreker 1
Beste mensen, welkom bij de Goochelpot, een nieuwe aflevering vandaag met de Christel. Ja, ge gelooft het of niet, maar een vrouwelijke goochelaar. Waar gaat de wereld naartoe, als we ook al vrouwen toelaten in de edele magie, de kunst van magie, vrouwen begot. Is het einde.

[00:00:29.340] – Spreker 2
Het einde Christel, gij zijt uiteraard toch goochelaarsassistente, dan neem ik aan.

[00:00:44.760] – Spreker 3
Hij mocht mij zo met één en twee zagen, maar nee.

[00:00:49.010] – Spreker 2
Tje, oké. Geen goochelaarsassistenten.

[00:00:51.850] – Spreker 3
Nee, wel nog beginnend.

[00:00:55.470] – Spreker 1
Beginnend assistente? Nee, beginnend goochelaarsdere.

[00:00:59.030] – Spreker 3
Geen Geen assistente.

[00:01:00.330] – Spreker 1
Geen assistente, echt wel de puur… The real thing. Ik speel er natuurlijk een beetje schertsend op in, maar waarom zeg ik dat?

[00:01:07.920] – Spreker 2
Omdat dat toch nog altijd een misconceptie is, denk ik. Bij veel mensen die dat denken: Oh ja, een vrouw, dat zal wel een goochelaarsassistente zijn. Want nog altijd blijft het beeld bestaan van die man, wat er van voor staat.

[00:01:21.840] – Spreker 3
Ik denk dat dat niet alleen een beeld is. We moeten gewoon ook constateren dat er bijzonder weinig vrouwelijke goochelaars zijn. En als ze er al zijn, dan zijn ze wel doorgaans de partner van een man. Dus vrouwen die alleen op het podium staan als goochelaar, zijn er bitter weinig. Ik denk dat we ze op één hand kunnen tellen, zeker als het in België is. Absoluut. Ofwel zijn het dan de assistentes, die dan in twee gezaagd mogen worden en die mooi moeten wezen en die eigenlijk al het moeilijkste werk moeten doen. Ook van de illusie, want die goochelaar, de mannelijke goochelaar, moet eigenlijk alleen maar een beetje zwaaien en koken. Staan wijze naar dingen, dat is het meestal. Maar de assistentes zijn eigenlijk diegene die dan al het moeilijke werk doen en soms gevaarlijke werk, maar die daar nul respect voor krijgen eigenlijk. Ik denk wel dat er verandering hopelijk op komst is, maar tot vrij recent is het echt wel een mannenwereld, denk ik.

[00:02:21.440] – Spreker 2
Ja, dat denk ik wel. Ik merk wel dat er een toename is. Dat ge hier en daar wel wat vrouwen ziet komen in de goochelclubs in België. Ook op social media, in de groepen rond goochelaars. Er komen vrouwen bij. Maar inderdaad, het blijft een heel klein percentage, altijd. En ook in de perceptie van het publiek, want ge zegt daarnet: de vrouwen die doen eigenlijk het zware werk, het gevaarlijke werk. En dat is absoluut waar, maar ik vind dat heel jammer om vaak te horen van mensen in de bredere samenleving: Ahn ja, die vrouwen, die lopen erbij om af te lijden. Om van een truc af te lijden. Omdat de goochelaar zij zijn, een truc kan doen. Dat is toch vreetseksistisch.

[00:03:08.030] – Spreker 3
Dat is ongelooflijk seksistisch.

[00:03:09.700] – Spreker 1
En ook wel inderdaad geen respect, als het er op aankomt. Het zit Dat is toch wel in de naam. We zeggen hier een vrouwelijke goochelaar. Een goochelaarster. Een goochelaarster, maar dat is toch gewoon een goochelaar. Ge zegt toch ook niet een vrouwelijke dokter, of een vrouwelijke advocaat. Dat zijn toch ook maar gewoon dokters en advocaten. En de helft zal waarschijnlijk stukken beter zijn, dan de vent die hetzelfde beroep doet en omgekeert. Dus waarom vrouwelijke goochelaar?

[00:03:37.470] – Spreker 2
Dat is ook het punt van die topic, dat geen topic zou moeten zijn. Inderdaad.

[00:03:40.880] – Spreker 3
Zeker niet in 2024.

[00:03:42.960] – Spreker 2
Nee, dat is één van de laatste bastions, waar dat echt nog bijna exclusief een mannenwereld is.

[00:03:50.580] – Spreker 3
Terwijl het biologisch gezien geen enkele reden is, waarom dat vrouwen niet zouden kunnen goochelen. Er is er ergens in het boekje, Experiencing the Impossible, The Science of Magic, staat er één hoofdstukje over de vraag waarom vrouwen niet in slagen om het te maken als goochelaar. Dus ik kan er zo meteen nog meer over vertellen. Maar één van de dingen was van: Oh, maar ze hebben niet de juiste kleedij.

[00:04:16.480] – Spreker 2
Niet de juiste kleedij.

[00:04:18.450] – Spreker 3
Dat was één van de dingen, maar daar ligt het dus niet aan. Ze ontleden het en ze gaan kijken van klopt dat dan? Awel, maar dat was wel één ding waardoor een vrouwelijke hooglaatje, het is blijkbaar wel, want dat is waar. Vrouwen die zijn gedoemd om geen zakken in hun kleren te hebben en om kou te hebben in de winter. Dragen die broeken tegenwoordig. Ja, niet maar… De vrouwelijke mode is nu eenmaal niet gemaakt met veel zakken, die waar dat ge ook effectief iets kunt insteken, zonder dat het eruit valt. Helaas, dat is gewoon zo. Mijn winterjas komt uit de mannen afdeling omdat ik zakken woon en omdat ik het warm woon hebben. Dat is helaas zo. Maar goed, dat is niet de verklaring waarom dat vrouwen niet kunnen goochelen. Ik zeg dat even een beetje als schrapje hier, maar oeh. Dus het ligt niet aan… Ik denk dat het echt wel niet aan de biologische kenmerken ligt, nog aan de kledij, maar dat het echt Dat het iets culturels is en dat het te maken heeft met status. Hoe groot stuk.

[00:05:19.010] – Spreker 1
Omdat een vrouw dan… Omdat ge als goochelaar op een podium komt, al dan niet letterlijk.

[00:05:24.870] – Spreker 3
Ja, maar vrouwen staan ook op het podium. Ja, voilà, dat is het. Maar ja Ik denk de personages ook. Als ge dan vrouwen een goochelpersonage hebben, dan is het vaak zo een heks of een medium of zo. Dat is toch qua status helemaal iets anders dan de man die de alwetende is, of de manipulator, of de met supergeheugen, die een veel hogere status heeft dan vrouwen.

[00:05:51.180] – Spreker 2
En ook, ik denk, gewoon in het algemeen, als ge ergens aan wilt beginnen, ge wilt een hobby aanvatten, ge wilt zelfs een job gaan te zoeken. Ge moet ook eerst ergens zelf de mogelijkheid voor u kunnen zien, cultureel gezien dan ook, vooraleer dat ge daar effectief aan begint. Ik zal maar zeggen, als ge gaat kijken hoeveel jongetjes gaan er nog Vooral voetballen. Hoeveel meisjes gaan er nog altijd vooral het ballet doen? En hoeveel ouders zien de andere mogelijkheid nog altijd niet voor hun kinderen. Als ge daar van thuis uit niet in die richting geduwt van: Ge kunt alles doen wat dat ge Dat gaat de restap ook heel vaak niet zeggen. Dus ik denk dat er een probleem van twee kanten komt, dat natuurlijk geen kern heeft, dat is de cultuur. Maar dat inderdaad veel meisjes ook niet direct…

[00:06:43.620] – Spreker 3
Geen rolmodel hebben.

[00:06:44.590] – Spreker 2
Geen Dat is een rolmodel inderdaad en geen idee van: kan ik dat eigenlijk doen? Verstaat ge? Dat is volgens mij ook- Want er zijn een handvol vrouwelijke hoogluisers, maar hoeveel daarvan vinden we echt goed?

[00:06:57.310] – Spreker 3
Gaan we naar optredens, graag gaan kijken? Kopen hun boeken? Heb je al een truc ooit gekocht van een vrouwelijke hooggelaarster?

[00:07:04.960] – Spreker 1
Goeie vraag, ik ben aan het denken, waarschijnlijk niet.

[00:07:07.840] – Spreker 3
Terwijl als ge kijkt… Misschien is dat nu iets dat verandert in de recente tijd. Maar als ge kijkt, ik volg les, zowel bij de Magische Cirkel Gent, als in de Academie in Geruidsberge. En daar zijn er meer vrouwen die les volgen, dan mannen. Bij de jongeren, bij de Magische Cirkel, zijn twee jongens, twee meisjes. Dus gelijk verdeeld. Bij de volwassenen zijn het vier vrouwen en één man. Dus zelfs meer. En in de Geruitsbeleid, zijn het ook vier volwassen vrouwen en bij de jeugd is het fifty-fifty ongeveer, misschien.

[00:07:40.850] – Spreker 2
Er is wel een zekere groei, dat ge merkt, een aanwezigheid.

[00:07:43.780] – Spreker 3
Ja, maar de vraag is Vrouwen gaan misschien ook wel dat gewoon doen als hobby en als cursus volgen, maar gaan ze dan ook daar iets beroepsmatig mee doen? En op podium gaan staan.

[00:07:55.520] – Spreker 2
Ik denk, er is ook wel… De meeste goochelaars die beginnen te goochelen, die blijven hobby matig goochelen. Of proberen beroepsmatig te gaan goochelen. Maar het zijn er weinig gegeven uiteraard. Het is ook moeilijk om in dat circuit te beginnen, echt voor uw beroep.

[00:08:11.470] – Spreker 1
Als ik daar even op inpik, en dat is het misschien ook wel een stuk dan nog altijd meespeeld, dat de vrouw nog altijd, helaas, in 2024 gebombardeerd wordt. Als gij hebt wel het grote deel van het huishouden mee op uw nek en nog een keer een full time job. Dat bestaat nog altijd. Ik zou dat niet Ik denk dat dat altijd meespeelt en dat dan daardoor de vrouw ook zegt van: Ja maar, ik heb en de full time job en nog een keer het grotendeels van…

[00:08:38.640] – Spreker 2
De kinderen.

[00:08:39.870] – Spreker 1
Het huishouden, de kinderen. Maar de vent, die zet wel de vuilbakken buiten. Dus dat moet wel even de Die willen wel onderstreept worden, dat die echt wel zijn steentje bereid ragt. Maar dat is het ook meestal.

[00:08:50.240] – Spreker 2
Awel en daar is iets van. Dus dat gegeven, tezamen met dat er dan effectief veel minder vrouwen zijn in dat wereldje. Daardoor denk ik dat ge ook een vrij trage groei gaat zien. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de komende wereld en ge kunt me erop verbeteren. Want nog niet zo’n heel lang verleden, zag ik eigenlijk redelijk weinig vrouwelijke comedians. En dat begint nu toch ook wel aan te zwellen. Ge ziet meer en meer vrouwen ook op de planken staan, die dat komedie gaan doen. Is daar een verschil waarom dat dat daar dan wel rapper groeit, rapper aanslilt?

[00:09:29.950] – Spreker 3
Ja, het is vreemd, want de goochelwereld is echt wel de laatste in de entertainment en kunstenvorm. Waar dat vrouwen nog niet op een gelijk podium staan als mannen. Dus waarom de goochel… Ik bedoel, actrice Of zangeressen zijn er genoeg. Ook als ge wat dan nog hierin stond in het boek: Experiencing the Impossible, The Science of Magic. Wat dat ik eigenlijk wou aanhalen, in plaats van de kledij. Is een wetenschappelijk onderzoek dat ze gedaan hebben, waarbij dat ze een… Zal je zeggen zelfs niet dat het een man of een vrouw was, maar een goochelaar heeft dezelfde act gedaan. Maar bij de ene vertoning hebben ze gezegd aan het publiek dat het Nathalie was die de truc deed. Dezelfde persoon, hetzelfde truc. En bij de andere is die persoon voorgesteld als Nicolaus. En de reacties van het publiek waren veel positiever voor het effect van Nicolaus, dan voor Nathalie. Blijkbaar kraakt dezelfde persoon hetzelfde effect. Maar de perceptie van het publiek was ook wel zo dat ze gewoon van vrouwen niet diezelfde status hebben. En dan ligt het niet aan de goochelaar, of de goochelaarster.

[00:10:44.310] – Spreker 1
Dus effectief de Zou de persoon gewoon aangekondigd. Ja, van ver zie je natuurlijk niet iets aan de man of vrouw.

[00:10:48.890] – Spreker 3
Ja, of vast op video, dat weet ik niet. Dat schrijft ze niet in dat boek, maar ze halen dat aan.

[00:10:54.370] – Spreker 2
Ja, maar het zegt veel. Het gaat weer terug naar de culturele verwachting in principe dat we hebben Hoe dat die zaken zouden moeten zijn. De deskundigheid van een goochelaar, dat ligt dan blijkbaar in de perceptie bij een man. Dat is dan wat dat zou… Ja, het is gek. Het is iets waarvan dat ge achterover zou moeten vallen, nu in 2024.

[00:11:13.540] – Spreker 3
De conclusie was dat ge als vrouw gewoon veel harder moet werken, om hetzelfde respect te krijgen, als een man, voor exact hetzelfde te doen. En dat is niet eigen alleen aan de goochelwereld, maar helaas nog altijd wel aan de samenleving toe voor. Als vrouw, moet ge op een vergadering Dat is ook dubbel zo hard op tafel te staan.

[00:11:32.300] – Spreker 2
Ja, dat is iets dat inderdaad blijft terugkomen. De vrouw die de mening uit, die gaat veel harder kracht moeten bijzetten, meer mensen achter zich moeten scharen, om die autoriteit te kunnen hebben, om die mening te uiten. Dat is inderdaad hetzelfde. En misschien ligt dat dan wel in dezelfde verlengde. Want uiteindelijk, als ge op een podium staat als goochelaar, dat is een autoritaire plek dat ge hebt. Ge zijt op die moment autoritair Maar over uw publiek. Natuurlijk niet zo formeel als dat ik het nu zeg, maar ge begrijpt wat ik wil zeggen. Mensen komen op uw podium, ge zijt aan het interacteren met mensen. Dus ge hebt een zekere autoriteit. Misschien is het wel die zelfste psychologie, die zelfste…

[00:12:14.580] – Spreker 3
Dat is wat dat ze hier zeggen, in The Science of Magic. Wat dat heel sterk daarmee te maken heeft. Dat ge als vrouw niet zo snel die status, die autoriteit hebt als als man. Of tenzij dat ge dan… Dat vermelden ze hier niet in, maar dan de vrouwelijke personages zijn dan inderdaad eerder zo de heks of het medium. Maar dat zijn meer negatieve figuren. Of mensen hebben daar een beetje bang van.

[00:12:38.780] – Spreker 2
Zijn er dingen dat je zelf al zo hebt meegemaakt? Als mensen u zien goochelen, want ge doet het graag, ik heb u ook al zien goochelen. Heb je het gevoel dat mensen naar u kijken van: Oh, dat is een vraag?

[00:12:50.630] – Spreker 3
Nee, maar ik denk ook… De plaatsen waar ik al dingen getoond heb, dat is op de club, of dat is voor vrienden en familie. Waar dat er die helemaal niet zo naar gekeken wordt. Maar ik ben nog niet voor de leeuwen gegooid op een trouwfeest, waar dat een onkel Filippen misschien anders zou reageren. Binnen vrienden een kring en binnen de club en de goochelwereld zelf, heb ik absoluut dat gevoel niet.

[00:13:19.750] – Spreker 2
Het is iets heel interessant dat ge daaraan raakt eigenlijk. We moeten dat misschien ook even dieper op in kunnen gaan. Want de perceptie van het publiek dan inderdaad, dat staat er een vrouw van voor. Die heeft niet dezelfde autoriteit in die perceptie als die man. Net zoals bij die vergaderingen dat ge dat just zegt. En ge zegt van: Ik goochel in de club voor andere goochelaars en daar heb ik dat niet. Ik voel dat dat… En dat is toch wel heel interessant Want dat is iets dat ik ook merk. Ik merk van goochelaars zelf eigenlijk geen afkeer van: Oh, er is een vrouw, dat komt… Integendeel, het wordt welkomt.

[00:13:55.150] – Spreker 3
Ja, zeker vandaag. Dus ik weet niet hoe dat het 10 jaar geleden was. Want bijvoorbeeld Het reglement van de club in Gent, is nu dit jaar herschreven om het genderneutraal te maken. Maar ik vind dat dan supertof dat ze dat dan doen. Het is niet de eerste keer. Ze hebben nogal een vrouw als lid gehad en toen is het reglement niet herschreven. Maar Nu…

[00:14:15.670] – Spreker 1
Nu hadden ze zoiets, het wordt echt wel tijd.

[00:14:17.110] – Spreker 3
Nu wordt het echt wel tijd. In 2023, 2024. En ik heb het gevoel dat mensen wel blij zijn van dat er vrouw… En het zijn ook andere leerlingen en misschien hopelijk ook kandidaatleden. Maar ik ben nog geen lid, ik ben kandidaat lid. Ik heb mijn examen nog niet gedaan.

[00:14:33.790] – Spreker 2
Maar dat gaat helemaal goed komen.

[00:14:35.060] – Spreker 3
Ja, uiteraard. Ja, maar om het just te zijn…

[00:14:37.970] – Spreker 1
De formaliteit gaat dat zijn. Wat ik wou vragen is: zit het dan voornamelijk in de vrouwen hun hoofd zelf? Ik snap dat ge als vrouw dat ge zegt: Een helaas nog altijd veel harder moet werken voor hetzelfde respect en voor hetzelfde te kunnen bereiken als een vent. Is helaas nog altijd een En een feit in 2024. Maar aan de andere kant, die zeggen we ook en merken we ook dat een goochelaars dan de wereld zelf alleen maar vrouwen kan omarmen dan. Als er een vrouw binnenkomt in de goochelwereld, wordt die dan wel warm onthaald dan.

[00:15:18.090] – Spreker 3
Dat is mijn ervaring.

[00:15:19.570] – Spreker 1
Ik denk dat dat klopt. Maar dan is de vraag: ligt het dan ook een stuk in de cultuur, of in de gedachten van de vrouw? Ik ga dat niet doen, want ik kan hier niet inpassen. Want het klopt daar eens niet. Als we zeggen: Ze wordt toch warm onthaald, toch zeker met medisch bekelaars.

[00:15:40.020] – Spreker 3
Maar ik denk wel dat er een geschiedenis… Ik weet het niet, want ik ben nieuwe in de wereld en ik ben uit… Ik weet niet hoe dat er 10, 20 jaar geleden aan toe ging, maar als ik sommige van die oude goochel boeken lees, dan heb ik wel zoiets van: Mannekes… Ja, nee, dit is echt niet voor vrouwen gemaakt. Dus het komt echt echt wel uit de cultuur. Dan werd ge bijvoorbeeld als pick-up artist, dingen gebruikt en gekend te maken. Dat ge dan als vrouw lees je van…

[00:16:09.320] – Spreker 2
Inderdaad, ja.

[00:16:10.520] – Spreker 3
Doc Hilfurt en al.

[00:16:13.030] – Spreker 2
Ik denk wel dat ik begrijp Wat Mike zegt, want vanuit de vrouwen aan de kant zal toch, zoals dat we eigenlijk in het begin al ergens hebben gezegd, vaak het idee zitten van: Ja, Goochel, dat moet niet aan beginnen. Ze zien ook allemaal mannen staan, ze voelen zich misschien alvast niet welkom. Niet dat de schuld bij de vrouwen ligt, maar dat… Het idee net door een wereld die zo gedomineerd is geweest door mannen, eeuwenlang eigenlijk. Dat dat idee is ontstaan Zijn dat die staan en dat uiteraard vrouwen cultureel zich daar niet meer hebben, geen rolmodel hebben, zoals dat gij daarnet… Ik denk dat dat is wat dat ge bedoelt.

[00:16:51.330] – Spreker 1
Ik wil uiteraard niet zeggen: het is de vrouwen geen schuld, integendeel. Dat is absoluut niet wat dat ik wil zeggen. Maar ik vraag me af: is het de geschiedenis en de cultuur en de boeken en de sfeer die nog altijd de vrouwen…

[00:17:07.250] – Spreker 2
Ik denk dat ge soms dat idee een beetje moet verleggen naar een ander voorbeeld, om zaken in perspectief te zetten. Terug naar voetbal, bijvoorbeeld. Gewoon maar heel cliché voorbeeld is. We zien nu dat er dus vrouwen en mannenploegen zijn. En oké, goed. Maar ik denk dat er ook een hele lange tijd is geweest dat vrouwen geen stap durven te zetten naar voetbal. Dat Het is een mannenwereld, wat ga je daar gaan aankloppen? Dat komt intimiderend over. Ik denk dat dat vooral voor jongere meisjes… Want heel veel goochelaars draaiden een keer de dag gespeld, beginnen al heel vroeg met goochelen. Hobiematig, die mate, die De krobe die bijt, die blijft bijten. Gerold daarin. Als jong meisje kan dat ook wel heel intimiderend overkomen. Dat mannelijk geweld dat daar staat. We weten nog altijd dat er heel veel mannen, niet per se willen eens weten, niet heel vrouwvriendelijk overkomen. We zitten nog altijd een beetje in zo’ne cultuur, denk ik. Ge moet me tegenspreken.

[00:18:12.180] – Spreker 3
Ja, ik zit te denken hoe dat ik daar vermoet. Maar ik ben ook niet zo meisje meisje, een zin. Ik heb altijd met de jongens gespeeld. Nee, natuurlijk.

[00:18:21.430] – Spreker 2
Maar het gaat me dan meer om niet per se hoe dat ge u eigen percipieert. Maar ge weet ook, de buitenwereld ziet u dan als Als vrouw, heel vaak. Gendernetraal, er zijn heel veel mensen nog niet meer mee. Er zijn nog altijd onder mannen heel lompe boeren die dat heel seksistische opmerking maken. Dat ze er nul graten in zien. En als ge als jong meisje, ik ben nu ook niet genderneutraal aan het benoemen natuurlijk, maar in de wereld stapt met allemaal mannen, kan er wel eens dat idee zitten van: Oké, wat ga ik daar allemaal te horen krijgen? Wat ga ik allemaal zien? Niet dat per se waar is, want gelijk dat ge zegt dat net no one bad scenario, dat ge er kwam.

[00:19:05.940] – Spreker 3
Dat stopte. Het is wel één incidentje geweest dat ik zoiets had van… Oei, toen er nog geen andere vrouwen waren Oké. Dat ik zoiets had van: Dat is een mannenwereld waar wij mekeer, zo veel tijd en energie in steken om aanvaard te worden als led van de club? Dus ik heb efkes op punt gestaan van: oké, misschien moet ik dat echt toch nog niet doen.

[00:19:27.600] – Spreker 1
Toch nog altijd.

[00:19:28.490] – Spreker 2
Maar dan blijft… Dus in het verlengde van hetgeen dat ik nu net zeg…

[00:19:30.690] – Spreker 3
Maar dan blij dat ik dat ik wel doorzet. En ik krijg super veel steun van de mannelijke goochelaars in de club en ik heb echt wel het gevoel dat ze blij zijn dat er vrouwen bijkomen. Ik denk dat ook bijvoorbeeld de vrouw… Bijvoorbeeld tekenend is, als ge kijkt naar de programmatie van Blackpool, of naar zelfs de galas van de Belgische Magische Federatie. Ze doen echt hun best om vrouwen op het podium te zetten, maar dan zet ze bijvoorbeeld vaak danseressen, of mensen uit de circuswereld. Die superknappen dingen doen, maar die sensuïstricte niet echt als hoofding goochelen hebben, maar die dan bijvoorbeeld… Die balletdanseressen en Blackpool, die verdwijnt dan op het einde en dat is kei knap en ik vind dat super gemakkelijk om dat te zien. Maar die niet als hoofding goochelen. En dan vraag ik me af, als dat een man was geweest, hadden ze haar geprogrammeerd. Misschien, of hem dan niet. Dat gevoel hebt dat dat is een beetje positieve discriminatie, om toch maar vrouwen op het podium te hebben. En ik vind dat supertof, want dat toont aan dat er in de wereld wel de vraag is om dat gewoon open te trekken.

[00:20:48.490] – Spreker 3
Maar dat toont ook aan dat het effectief een probleem is.

[00:20:52.800] – Spreker 1
En is dat omdat er geen vrouwen zijn dan? Ik denk het. Of dan die gewoon op dat moment te onzichtbaar zijn? Niet bekend genoeg, niet genoeg naar buiten komen? Of zijn ze gewoon niet?

[00:21:07.130] – Spreker 2
Ik denk echt wel dat ze er zijn hoor. Ik denk echt wel dat er zijn… Eentje is bijvoorbeeld, en dat is de moeite, dat is een vrouw die Dat is de moeite om te zien, dat is Caroline Raven. Nog niet gezien? Nee, ge moet ze maar eens opzoeken. Die speelt op Cruises, die speelt op Grote Podia, die heeft een charisme om u tegen te zeggen als goochelaar, goochelares, ik moet vlat ijs. Het is echt de moeite om te zien, een keer om op te zoeken. Ik ben niet meer helemaal zeker van waar dat ze net komt, maar dat is een mooi voorbeeld van iemand dat in dat wereldje effectief is. Maar ik denk, ze zijn er. Maar zoals dat Christel daarnet zegt, geven ze ze de kans.

[00:21:54.710] – Spreker 3
Maar ik denk het wel. Ik denk wel als ge een goede act hebt. Ik denk dat dat…

[00:21:59.670] – Spreker 2
Ja, maar ik heb het niet per se over Black Bull, of niet per se inwereld. Maar meer over het publiek. Het publiek is er al klaar voor, eigenlijk. Ja, Annel. Ik weet en we weten dat van in ons wereldje ook, of toch een Dat is een beetje aan de naam verwante. Culturele verwachting is iets gigantisch sterk. Bijvoorbeeld, als ge het zou hebben over hypnose. Dat lijkt nu niet direct gerelateerd, maar het gaat direct duidelijk worden wat ik wil zeggen, denk ik. Als ge hier in het Westen iemand onder hypnose brengt, wat doet die dan? Die toont fysiek dat hij in een soort van slaapstatus gaat. Dat is een beetje hypnose, het is geen slaap. Dus ik wil geen onzin spuien en misvattingen kracht Daar gaan wij zitten, maar dat is wel onze verwachting cultureel. Als ge hypnose gaat induceren ergens in India, bijvoorbeeld. Dat zijn daar streken waar dat mensen hysterisch over de grond beginnen te rollen. Met praktische zelfde Inductie. Puur de zelfde Inductie, maar een ander verwachtingspatroon cultureel gezien, compleet andere reactie. Om maar te zeggen: Een culturele verwachting is zo gigantisch sterk en kan uw samenleving zo gigantisch tekenen. Dat blijft waarschijnlijk ook nog jaren hangen.

[00:23:20.700] – Spreker 2
En ik denk: De enigste manier om er uit te komen, is om echt effectief meer vrouwen aan te sporen om: Vinden dat leuk? Kom het dan doen.

[00:23:30.870] – Spreker 3
Ge zijt ze hier welkom.

[00:23:32.690] – Spreker 2
Ja, ge zijt ze hier welkom. En begint vooral niet met vrouwenclubjes en mannenclubjes.

[00:23:36.960] – Spreker 1
Nee, dat is het tegenovergestelde.

[00:23:37.950] – Spreker 2
Daar heb ik een allergie van. Ik spot, snap ik dat ergens.

[00:23:40.950] – Spreker 1
Maar zelfs dat van ons…

[00:23:42.900] – Spreker 2
Gelijk dat Christel daarnet zegt: Er is geen biologische Dat is logisch verschil. Er is geen reden waarom dat…

[00:23:46.850] – Spreker 3
Nee, want dat ze dat bij voetbal nog kunnen zeggen, of dat fysieke sporten kunnen dan ook meer dan bij goochelen, waar dat gaat over afleiden en humor ook, en sleight of hand. Dat is allemaal identiek. En dat kunnen vrouwen allemaal net zo goed als mannen.

[00:24:00.650] – Spreker 1
Klopt. Eerlijk gezegd hadden we er ook wel over… We hebben er sowieso over gepraat en over getwijfeld van: Moeten we dit inderdaad naar voor brengen, als een onderwerp? Wat maken we het daardoor? Spelen we dan Net niet mee in het spel, door het aandacht te geven en zeggen van: Oei, kijk, eigenaardige vrouw.

[00:24:19.940] – Spreker 3
Ik denk dat niet. Ik denk dat dat goed is dat ge dingen bespreekt. Als zo’n meisje luisteren, doen. Ik denk ook dat het wel kan veranderen. En dat Dat kan ook snel veranderen. Als ik kijk bij de jongeren die nu goochelen les volgen, is het fifty fifty. En speelt dat gender niet meer mee. Als er binnen de goochelwereld zelf voldoende ruimte wordt gegeven aan vrouwen, dan ben ik zeker dat wij de volgende generatie dat kunnen doorbreken. En een keer dat er een paar vrouwen op dat podium staan en iets cool doen en op sociale media iets cool doen ook, voor de jongeren. En een keer dat dat de boel er af is, denk ik dat dat wel snel Dat gaat beginnen rollen. Ja, het is gewoon effen doorzetten denk ik. Maar dat is meisjes.

[00:25:03.810] – Spreker 2
Misschien net als in de komedie, eigenlijk. Net als in dat wereldje. Misschien een keer interessant om… Het is niet goochel, maar misschien interessant om in de toekomst ook eens iemand hier aan de tafel te hebben binnen de komediewereld. Dat zou heel leuk zijn, trouwens een vrouwelijke comedienne en een vrouwelijke goochelaar, Christel. Dus ge zijt wel uitgenodigd voor de volgende keer, hier te hebben. En die discussie is te voelen van wat het verschil zou zijn. Want Ligt dat aan mij, of is dat echt een snellere evolutie in die wereld?

[00:25:35.040] – Spreker 1
En de komedie, ik denk dat we nog altijd niet zijn. Ik denk dat het beter is. Ik denk dat het effectief wel komt, maar ik denk dat we er altijd niet zijn. Ik denk dat de… Ik weet de nummers niet, maar als ge… Het aantal startende comedians, open micers, daar zitten zeker vrouwen bij, maar dat is nog altijd de lagere vraag.

[00:25:56.040] – Spreker 2
Waar wil ik mij vooral afvraag? Ja sorry, Christel.

[00:25:58.490] – Spreker 3
In deze studie werd de Comedy naast gogen, u noemt als de…

[00:26:02.930] – Spreker 1
Vertel, vertel, zeer mooi.

[00:26:03.820] – Spreker 3
Het staat met als ene zin. Maar Comedy en gogenen zijn de laatste mannenbastoons in het entertainment, blijkbaar.

[00:26:10.450] – Spreker 2
Wat ik mij afvraag en natuurlijk, ik als witte man dat hier zit, ik ga daar heel weinig over kunnen vertellen. Ik kan alleen maar vertellen wat ik zie, wat ik denk te observeren en ik kan door in falen en fouten maken. Maar mij lijkt het, in mijn perceptie in ieder geval, dat als ik bijvoorbeeld Yael De Minches zie, fantastische comedienne. Ik zie die supergraag. Ik vind die hilarisch, ik vind die bangelijk om naar haar te kijken en ik kan mij moeilijk voorstellen dat die meer moeite moet doen om haar publiek aan het lachen te brengen. En dat kan waarschijnlijk… Stel dat ze nu eens aan het luisteren, kan zijn dat ze haar kwaad maakt. Ze zegt: Ge werkt me veel meer moeite doen dan… En dat kan, maar ik zie dat als publiek zijnde niet.

[00:27:00.010] – Spreker 1
Het is een goede vraag, ik denk dat we misschien die vraag moeten stellen aan, zoals gezegd, aan de vrouwelijke comedians. Amelie Alwrecht, net hetzelfde. Dat is een fantastische comediana en die kan… Die draait mee, punt. Klopt. Die is zelfs stukken beter dan…

[00:27:20.950] – Spreker 2
Het zijn twee van mijn favorieten. Ze staan letterlijk in mijn een top drie. Opeens staat nog altijd een man, ik ben schuldig. Maar het is mijn een top drie van mijn comediën.

[00:27:31.340] – Spreker 3
Dat hebben we nog niet bij Goochelaars.

[00:27:33.710] – Spreker 2
Nee, dat weet je dat ik zeg… Maar dat is anekdotisch. Dat is mijn eigen voorbeeld. Ik weet niet hoe dat dat bij de rest van de populatie zit, maar dat is wat dat ik gewaarwoord. Er zijn al langer vrouwen in de komedie ook bezig. Ik denk dan aan… Hoe heet ze die? Tessun Rosten.

[00:27:53.730] – Spreker 1
Els.

[00:27:55.170] – Spreker 2
Els de Schepper. Els de Schepper uiteraard. Toch ook een grote, madame. Het is Dat ging meer naar het cabaret.

[00:28:01.400] – Spreker 1
Dat is cabaret, ja. Maar ja, even goed.

[00:28:03.490] – Spreker 2
Ja, misschien nog net iets anders. Maar allee, is wat… In het goochelen, komt ge natuurlijk ook hier en daar in de geschiedenis een vrouw tegen. Susie Wandas. Voilà. Kopen van Erwegen heeft dan een heel boek over geschreven over Susie Wandas. Dus die had ook een heel rijke carrière. Die heeft toch veel betekend. Anders schrijf je geen boek over één persoon. Het was ook een heel…

[00:28:26.280] – Spreker 3
Maar er zijn er waarschijnlijk nog geweest, maar die gewoon de geschiedenisboeken niet gehaald hebben. Zoals vaak in de geschiedenis.

[00:28:32.080] – Spreker 2
Wat ik tristig vind, soms. Ik heb wel al letterlijk goochelaars zulke voorbeelden horen aanhalen om de argumenten dat vandaag vaak worden gemaakt door vrouwen, dat de wereld nog altijd een beetje gedomineerd wordt door mannen, om dat in discredie te brengen. Want ja, wil je wel? Kijk, er zijn vrouwen geweest, zelfs toen helemaal. Maar ja, ge moet dat dan een keer gaan naastleggen. Wat hebben die vrouwen moeten doen, om daar te geraken? Wat maakt het onderscheid net? Waarom geraakte die wel?

[00:29:01.130] – Spreker 3
Misschien waren ze beter dan hun mannelijke collega’s en cons. Ik kon het helemaal niet anders dan te zeggen van oké…

[00:29:05.510] – Spreker 2
Maar zeer waarschijnlijk, want iemand als Susie Wanda’s heeft op heel grote podium gestaan en heeft de wereld gezien. Dus uiteraard was die beter dan dan dan dan dan. Veel van haar mannelijke collega’s. Gelijk dat ge daarstraks zegt, assistentes waren ook meestal gewoon de echte goochelaars naast de…

[00:29:22.830] – Spreker 3
Ja, maar dat is schrijnend. Als ge dat ziet, die kregen nul respect. Waarschijnlijk zelfs nog ergens. Die moeten dan nog vaak die een bikini en mooi zijn en commentaar krijgen.

[00:29:33.110] – Spreker 1
Er nog bij. En vooral zwijgen.

[00:29:35.460] – Spreker 2
Ik moet zeggen, Christel, dat omgekeerde is ook waar hoor. Want als ik als goochelaar met een bikini op podium ga staan, ik krijg ook geen succes en het respect dat ik verdien.

[00:29:44.810] – Spreker 1
Ja, dat viel wat tegen gisteren. Dat viel wat tegen.

[00:29:48.310] – Spreker 2
Dat viel wat tegen.

[00:29:51.020] – Spreker 1
Maar ik heb wel misschien… Je hebt daar iets gezegd dat mij wel intrigeert, de cursus. Dat er zeker in In onze generatie dan, wat gezegd, bij de jongeren begint dat te switchen. Bij onze generatie voornamelijk vrouwen, die dan cursus volgen. Ik ben al efkes bezig en ik probeer van iedereen te leren en ik ben altijd zeer geïnteresseerd en ik stel veel vragen naar mijn collega, Goochelaars. Maar ik heb nog geen 10 minuten in heel mijn leven, officieel de cursus gevolgd. Is dat iets dat vrouwen rapper zouden doen dan?

[00:30:31.570] – Spreker 3
Ik denk dat wel. Ik denk dat als ge… Ja, zo hobby clubs en cursussen volgen en zo. Ik denk dat ge daar veel meer vrouwen ziet, dan dat mannen… Ik ben nu aan het veralgemen. Ja, maar dat… En dat mannen eerder op hun eigen gaan iets leren, of zo?

[00:30:49.560] – Spreker 1
En komt dat dan uit een soort van ego van: Ik ga dat kunnen, of ik kan dat. Punt. Ik heb daar geen cursus voor nodig. Waar vrouwen misschien… Heb ik niet gezegd. Nee, maar ik denk dat dat wel meespeelt.

[00:31:01.390] – Spreker 2
Ik denk dat we daar te hard de grenzen zijn aan het trekken. Te hard zijn aan het veralgemen. Ik denk wel dat er ergens iets zit in die cursussen. Het is aanlokkelijker, verstaat ge?

[00:31:14.060] – Spreker 3
Het slaagt drempelig. Ge betaalt en ge volgt les. Dat is niks. Dat is slecht en pijnder dan dat ge lid wordt op u eentje van een club en u moet bewijzen elke maand, op de show, op de club.

[00:31:27.730] – Spreker 2
Dat is heel anders. Probeert u voor te stellen, maar ik Ge zijt een vrouw.

[00:31:30.130] – Spreker 1
Ik probeer- Ik kijk mij dat ook voor stellen.

[00:31:32.850] – Spreker 2
Stel u dat ook voor.

[00:31:34.840] – Spreker 1
Ja, maar dat is precies wat beter dan bij mij. Mag ik een keer u- Nee, van u. Van mij? Oké.

[00:31:42.080] – Spreker 3
Dat is hier lollig.

[00:31:43.550] – Spreker 1
Dat had ik even niet zou aankomen. Dat ik We moeten het niet zien aankomen. Oké, ik heb me een bikini aan, ik stel het mij voor.

[00:31:48.760] – Spreker 2
Ja, oké goed. Dit podcast is onder de botten. Ge zijt een vrouw al dan niet in bikini. God, ik krijg dat beeld niet weg. Dus Het can’t be unseen, zeggen ze daar tegen. Ik beloof de luisteraars dat dit nog tot een punt komt.

[00:32:06.540] – Spreker 1
En nu weten we waarom dat dat niet op YouTube komt, die podcast. Zwarte, we wijken af.

[00:32:11.500] – Spreker 2
All right. Dus ge zijt een vrouw, ge gaat naar een goochelclub Cold Turkey en je wilt gewoon gaan meedoen. We hebben daarnet al aangestipt, dat is moeilijk. Inderdaad, een drempel is hoog. Maar als er een cursus is om het te gaan leren, dan denk ik inderdaad dat dat al … Ja, De insteek is gewoonweg anders. De ingang is anders, het is een andere deur. Het is een deur met een lagere drempel, letterlijk. Dus ik denk misschien dat dat wel de oplossing is. Niet alleen voor … We zijn nu heel binair bezig ook. Ook 2024, we moeten daar rekening mee houden. Ja, natuurlijk. Veel mensen willen meedoen, andere mensen strubbelen nog wat tegen. Ik heb er compleet geen probleem mee. Waarom? Je hebt mensen die Die dat zichzelf bijvoorbeeld non-binair noemen. En om heel eerlijk te zijn, ik ga oppassen met welke uitspraak dat ik doe, want zoveel ken ik er ook niet van. Maar gewoon de deur kunnen openzetten voor iedereen. Vrouwen, mannen, non-binair, iedereen dat zich identificeert zoals dat ze zelf willen, gelijk dat ze hun zelf goed voelen. Die deur staat open, ik denk gewoon dat het veel toegankelijker wordt voor iedereen. Ja.

[00:33:26.420] – Spreker 2
Cursussen.

[00:33:27.170] – Spreker 1
Cursussen, dat is kijk en vallen.

[00:33:29.050] – Spreker 2
En we We zitten ook in een wereld, het gaat altijd een niche zijn. Het gaat altijd een niche zijn. Het is niet gemakkelijk, goochelen. De kunst is om het gemakkelijk te laten lijken. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die haken ook al eens rapper af, die gaan niet verder. Er komt heel veel bij kijken en het is duur.

[00:33:48.670] – Spreker 3
Dat is een dure hobby.

[00:33:49.940] – Spreker 2
Op een gegeven moment is soms kiezen tussen uw huwelijk en uw goochelen. Maar ik bedoel, dat die wereld open… Wij kunnen er Dat we natuurlijk alleen maar van profiteren, als goochelaars, als mentalisten, als iedereen dat daar in dat wereldje zit, dat er meer mensen inkomen. Hoe meer mensen, hoe rijker ons schat kist.

[00:34:12.170] – Spreker 3
Dat is een goed punt. Ik denk dat… Ja, Ik denk dat vrouwen of mensen die zich anders benoemen, binair of whatever.

[00:34:21.900] – Spreker 2
Etiket.

[00:34:22.850] – Spreker 3
Ik kan me niet eens helemaal mensen. Ja, toch.

[00:34:25.670] – Spreker 2
Personen.

[00:34:26.540] – Spreker 3
Maar ja, ge hebt een heel andere insteek. Ge kunt ook Ik denk heel andere effecten creëren, maar heel andere presentaties. Ik denk dat ge kunt een schat… Want dat vind ik het toffe, want wat dat mij aantrekt in de… In de Ingoochelen, dat is zo’n rijke wereld. Amai, ik ben er mij nu een jaar zwaard aan aan het verdiepen en ik sta versteld van het aantal effect, het aantal goochelboeken.

[00:34:54.480] – Spreker 1
Verschillende stijlen.

[00:34:55.950] – Spreker 3
De verschillende stijlen.

[00:34:57.060] – Spreker 2
Het is overweldigend, bij momenten.

[00:34:58.420] – Spreker 3
Het is overweldigend. Keuzestress, is zwaardig om het tegen te kunnen. Er is kenbaar.

[00:35:04.030] – Spreker 1
Maar misschien moeten we het inderdaad even daarover hebben. Wat trekt u aan, in de goochelwereld? Wat vindt ge er interessant aan?

[00:35:12.700] – Spreker 3
Die man…

[00:35:14.470] – Spreker 2
Nee, Dat was echt al die mannen. Dat is… Oh, nee, dat was echt…

[00:35:16.360] – Spreker 3
Al die mannen, ja.

[00:35:17.690] – Spreker 2
Dat was een puur bewuste, seksistische man. Ter scherps.

[00:35:22.380] – Spreker 3
Ter scherps.

[00:35:23.650] – Spreker 2
Benadrukking. We gaan niet cancelen, alsjeblieft.

[00:35:26.210] – Spreker 1
Als ge naar Blackpool gaat…

[00:35:29.250] – Spreker 3
Ge hebt alle.

[00:35:33.210] – Spreker 1
Ja, in Blackpool, 95% zo. Ik weet niet hoeveel. Maar over grotendeelen, er zijn allemaal mannen. Sausage party, al om. En dan heb ik het over de bezoekers.

[00:35:44.320] – Spreker 2
Mike Zo mag hij de dingen altijd zo grafisch. Sausage party, bikinis.

[00:35:50.260] – Spreker 1
Ik benoem graag de dingen zoals ze zijn.

[00:35:52.640] – Spreker 2
Ik ga nooit meer naar Blackpool, nu.

[00:35:56.220] – Spreker 1
Als ge wilt gaan voor vrouwelijk gezelschap, dan denk ik dat ge niet op de eerste plaats zit.

[00:36:01.600] – Spreker 2
Ik blijf gewoon hier, dan kan ik al die vrouwen leren kennen van al die goochelen dat thuis. Ik blijf hier. Dat is een truc.

[00:36:07.060] – Spreker 1
Maar goed, we waren bezig over wat dat ge interessant vond. Juist.

[00:36:13.390] – Spreker 3
Complet afgeleerd. Sorry, sorry. Abel.

[00:36:16.280] – Spreker 1
Ja, ge moet je sausage terug.

[00:36:19.000] – Spreker 2
Allee.

[00:36:20.010] – Spreker 3
Mijn verveling staat hier weer helemaal op hol. Wat vond ik leuk en goed? Snel.

[00:36:27.130] – Spreker 1
Change of topic. We need it.

[00:36:31.120] – Spreker 3
Abel, dat zijn verschillende dingen eigenlijk. Maar één, want het hebben mij nog dat mensen gevraagd en eerst was ze van: Ahn, ik vind dat gewoon kei leuk. En dan begint ge daarover na te denken, als ge die vraag krijgt van: Ahn, tien waarom eigenlijk? Eerst en vooral wat dat we daarnet ook zeiden, die enorme rijkdom. Ik vind dat hallucinant. Ik vind dat zalig ook gewoon. Zo in een goge boek kijken in de zonneke. De inventie De creativiteit van de mensheid, om de andere mensen gewoon voor de gek te houden, is hallucinant. Dat is toch? Dat is absoluut, ja. Dat is toch gewoon normaal.

[00:37:09.690] – Spreker 1
En dat we er ook nog eens zwaar van kunnen genieten. Want daar verdoelen we toch? Voor de reactie van de personen.

[00:37:17.740] – Spreker 3
Absoluut. En daar kunt ge ook nog van alles…

[00:37:19.850] – Spreker 2
Het is eigenlijk een vrij empatische kunst. Als ge mensen ziet genieten van uw kunst, van hetgeen dat gij… Want volgens mij blijft het een kunst. Ge ziet mensen daarvan genieten, ge ziet mensen daarmee lachen inderdaad, dat gegeven wat dat ge mensen allemaal kunt wijs maken. Voor verbast te staan.

[00:37:35.700] – Spreker 3
Mijn kinnenbak op…

[00:37:38.160] – Spreker 2
Maar die moment dat ge dat ziet, die empathie dat ge daarbij ervaart van: Dat is leuk, Dat brengt wel wat. Het brengt enorm veel vrij endorfinissen, weet ik veel wat dat allemaal.

[00:37:50.150] – Spreker 3
Dat vroeg ik mij ook af. Maar misschien… Buiten die rijkdom eerst misschien, maar die endorfinisme, dat vraag ik mij nu ook, wil ik ook wel een keer spieten over dat. Maar die rijkdom is… Ja, iemand heeft een citaat gebruikt. Wacht, precies het citaat weet ik niet meer. Maar ‘hoog gen omschreven’ als een meer, maar een heel diep meer. Ik ben vergeten van wie dat was, ik zou het moeten opzoeken. Maar ge kunt er een pootje in badigen, ge kunt even rondzwemmen, maar ge kunt ook heel diep duiken. En dat is… Ja, ik vond dat super mooi en ik ben nu effjes aan het rondzwemmen en ik vind het wel heel fascinerend. Maar daar kunt ge eigenlijk ook van alles nog bij kijken. Psychologie, theaterkunst, podiumkunst. Als ge dan aan verwanten zoals hypnozen, of mentalisme, dan… Of wiskunde, er komt zoveel bij kijken en hebt zoveel verschillende disciplines. Het is echt ook een beetje een miskende kunstvorm. Die eigenlijk… Bijvoorbeeld, ge hebt alleen maar in de Academie in Gerardtsberg een Gerard-Spergen opleiding, in de kunsten. Want ik denk ook dat goede goochelkunst echt een kunstvorm is, maar die heel miskend is, ook bijna niet gesubsideerd wordt, terwijl dat dat aan de andere podiumkunsten wel het geval is.

[00:39:05.230] – Spreker 3
En desondanks, is dat zo’n rijke schatkust.

[00:39:10.680] – Spreker 2
Ja, maar het is interessant dat ge dat zegt. Ten eerste over die quote, dat is absoluut waar. Ik ben ook heel slecht in onthouden van wie dat welke quotes zijn. Maar de uitspraak van: Magic is a house with many rooms. Dat was iemand anders dat verder aanvulde, een paar jaar later, die zei: Magic is one big room with different corners, but not every corner is decorated to your best taste’. Zoiets in de naart. Ik zweer je mijn ‘Best’ in engels. En dan verder op hetgeen dat ge zegt van: Ja, in de kunsten. Ja, het zou wel interessant zijn om echt te zien dat dat goochelen als een studieobject, wordt behandeld binnen academisch. Dat zou fantastisch zijn. Maar het is moeilijk.

[00:40:08.770] – Spreker 3
Het moet een serieuze bibliotheek zijn, want het is niemand die alle boeken gelezen heeft, of die alle disciplines kent.

[00:40:13.840] – Spreker 2
Eigenlijk moeten we een zwijn gaan oprichten. Ja, echt. Dat is die tijd. Daar zou een hele school aan gewijd kunnen worden nu.

[00:40:19.480] – Spreker 1
Wil je nu zeggen dat dat niet bestaat?

[00:40:21.200] – Spreker 3
In Korea, denk ik. In Korea? Uit Korea of Taiwan, ergens, is er een academie.

[00:40:25.570] – Spreker 2
Een academie? Nee, ik dacht Zwijnstein.

[00:40:27.770] – Spreker 1
Ik weet ook van Zwijnstein.

[00:40:30.000] – Spreker 2
Maar ja, het Woinstein zal bestaan. Maar bijvoorbeeld, de Magic Castle heeft ook een academie. Dat is ook vrij groot. Die hebben ook een grote bibliotheek en van die toestanden. Maar in Korea, of wat zegt die nu?

[00:40:41.560] – Spreker 3
Ergens in Azië. Ergens in Azië, dat is groot. Was het Taïwan? Ik weet niet. Ik zou het niet in opzoeken. Er is ergens waar dat het wel echt een…

[00:40:51.530] – Spreker 2
Het ding is, als het mainstream in school gaat natuurlijk, dan kunnen we denken: Is de niche van onze wereld niet net ook een charme? Misschien is daar wel iets van te zeggen. Anderzijds, zijn er ook veel mensen die misschien zouden kunnen zeggen: Eigenlijk zit het er wel al in, maar dan onder het mond van acteren en van die toestanden. Ik vind dat altijd een heel…

[00:41:11.980] – Spreker 3
Of onder circus.

[00:41:13.180] – Spreker 2
Of onder circus, ja.

[00:41:14.360] – Spreker 3
In de gegeerheidspijl valt het onder circus.

[00:41:16.890] – Spreker 2
Awel, maar het is altijd moeilijk. We vallen altijd ergens net buiten categorie. Ge kunt u niet exact bij iets iets aanmetten.

[00:41:24.560] – Spreker 1
Het is iets op zich. Nee. En waarom? Omdat het een categorie op zichzelf is.

[00:41:29.080] – Spreker 2
Ze proberen het ergens onder te plakken, maar ge voelt het, het wringt overal.

[00:41:32.830] – Spreker 1
Want het is eigenlijk een categorie op zichzelf.

[00:41:35.620] – Spreker 2
Maar ge kent ook de uitspraak, ik denk dat ze van Houdai was. Van een magician Is an actor playing the part of a magician. Dat is iets wat dat ik persoonlijk niet eens ben vandaag. Ik ook niet. Vandaag den dag. Ik vond dat iets voor te zeggen. Ik denk, er valt altijd iets voor te zeggen natuurlijk. Het hangt er een beetje van af hoe dat ge het allemaal interpreteert. Maar vanuit scepticus zijnde, ben ik eigenlijk veel meer in het goochelen mentalisme ingerold. Ik viel me daar al veel vroeger mee bezig, maar dat is toch de periode waar de leerder dat Voor mij echt mijn kickstart is geweest. Dan ben ik die dingen anders gaan definiëren voor mezelf. Bijvoorbeeld: ik ben een mentalist, maar ik speel geen een mentalist. Ik ben een mentalist, waarom? Omdat in mijn perceptie is een mentalist iemand die dat God, dat is deze job, die haalt trucs mee uit. Dus ik hoef geen rol te spelen, om dat te doen. Ik sta ermee op, ik ga ermee slapen. Maar daarmee resoneert die quote niet echt helemaal voor mij. Ik denk dat dat vroeger, in een tijd van hoe dat zeker wel meer waren, was dat nu voor heel veel goochelaars omdat het ook iets theatraler allemaal was.

[00:42:55.960] – Spreker 3
De vorm van goochelen, die mij het meest inspireert, is de Nouvelle Magie. Dat is heel theateraal, juist. En de mix ook met circus en theater to cour. En ik denk dat… Voor mij is dan… Je hebt dan de hele discussie rond disclaimers. Voor mij is de disclaimer discussie heel belangrijk Ik vind het heel erg, omdat ik zelf uit een gezin kom waarin dat er heel veel dingen geloofd werden van geesten en communiceren met de doden en poltergeist toestanden. Maar door dat heel veel dat in het mentalisme sector zit, of wel eens van mijn religie of bijgeloofd te maken. Ik heb daar een enorme allergie aan. Mijn vrienden weten dat al, ze moeten bij mij niet afkomen met tarot of horoscoop. Want dan wordt mijn innerlijke pitboel wakker. Mijn ideale goochelshow is een magisch theater, waarin dat ge als publiek goed genoeg weet dat dat theater is. Maar waarin dat ge dat niet expliciet moet gaan zeggen van een disclaimer die zo ambattant is en die uw show eigenlijk een stuk naar beneden haalt.

[00:44:00.560] – Spreker 1
Maar misschien, Christel, ge zei net inderdaad van: In een verleden hebt ge dat iets te veel gehoord dan. En dat is eigenlijk die afkeer dan wat ge triggert. Heeft dat dan rechtstreeks voor gezorgd dat ge bij het goochelen tijd te komen zijt?

[00:44:19.730] – Spreker 3
Ik denk dat dat compensatie is. Ben dat zeker. Ja, dat is wel interessant. Ik merk… Ik heb heel lang… Ik denk op mijn 12, 13 jaar heb ik Ik ben echt gewoon moeten zeggen van: Geesten, laat mij gerust.

[00:44:33.970] – Spreker 1
Laten mij gerust letterlijk.

[00:44:35.140] – Spreker 3
Echt letterlijk. Want ik ben opgegroeid met het idee dat ik paranemale gave had, dat ik eeuwig zou leven. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de hyper hard core, ateïste, scepticus was. Gewoon om gezond te blijven bij mijn verstand. Maar dat maakt ook… Alles wat dan met psychologie te maken, want dat staat er dan ook nog tussen, mind control, experimenten in De mind control van de CIA, dat is mij ook mee. Ja, die koude oorlog… Koude oorlog tijd, inderdaad. Maar dan… Alles… Er waren allemaal onderwerpen waar dat ik verder van weg blijf en waar dat ik nog altijd ongemakkelijk bij ben Maar ik snap waar dat ge naar toe wilt, inderdaad.

[00:45:17.340] – Spreker 2
Natuurlijk, het gaat niet per se over het onderwerp cold reading zelf. Het kan ethisch worden toegepast. Maar ik snap binnen de context van iemand wijs te maken met die Die cold reading technieken, met die Cold reading strategie. Van: Ik weet hier dingen van u, ik kan u uw gedachten lezen, of ik kan uw toekomst verspelen, want ik weet ook dingen uit uw verleden. En daarmee een soort van machtspositie te creëren, tegenover iemand. Dat is inderdaad…

[00:45:44.720] – Spreker 3
Ja, maar gewoon ook zitten liegen. En zeker als dat dan zo’n matje gast is, maar een jong meisje, dan wordt het kei ambetant van.

[00:45:54.600] – Spreker 2
Maar het is iets heel moeilijk. Want ge moet natuurlijk altijd in Inderdaad, als ge dat gedacht hebt, uw best doen om een disclaimer te kunnen inbrengen. Maar heel veel mensen…

[00:46:05.790] – Spreker 3
Die geloven u een disclaimer dan niet, zelfs. Ik weet het. Ik vind dat een super fascinerende discussie en ik snap ook wel… Ge moet dat creëren dat ge gelijk dat ik zei van een magisch theater, dat mensen het accepteren van: dit is theater, dit is van het podium niet echt. Maar op het podium gaan we niet onze disclaimer… Want dat is zo lelijk, een disclaimer ook. En langs de kant brengt dat uw show. Het hangt er van af. Je hoeft een disclaimer ook niet per se verbaal te brengen.

[00:46:35.970] – Spreker 2
Want Mike is bijvoorbeeld iemand dat dat heel graag en heel straight to the point zegt.

[00:46:40.500] – Spreker 1
Ik heb het hier al gezegd, het zijn letterlijk mijn laatste woorden. Als ik afga, Goedenavond. Ik weet niet, komt er op meer. Ik hoop dat ge van de show genoten hebt. Ik ben Ino Krijl. Alles wat ge gezien hebt is bullshit. Goedenavond en ik ben weg.

[00:46:54.960] – Spreker 2
Letterlijk. Maar ge hebt ook andere manieren. En eigenlijk stroomt het een beetje in Dat is hetgeen dat gij daarnet hebt gezegd. Stel dat ge echt, echt, echt bent en ge staat daar voor het publiek en ge toont u gave. Ja, heel veel humor zit er dan meestal niet in. Dan is het heel droog. Humor is al één heel ontwapend. En de framing van hoe dat ge u probs gebruikt hebt. Bijvoorbeeld: Ik ga uw gedachten nu lezen en ik kijk diep in uw ogen en ik onthul hier iets, dat kan er allemaal heel echt uitzien. Dat moment dat ik zeg: Ik ga uw gedachten lezen, met behulp van deze mini ontstopper dat ik op mijn hoofd ga zetten. Dat is mijn antenne waarmee dat ik uw gedachten gaan ophangen. Niemand gelooft dat. Snapte u hoe dat framing al eigenlijk op zichzelf, zonder het verbaal te zeggen, een disclaimer kan zijn. Dat is iets waar dat ik soms een beetje naar streef. Nu niet zo extreem als… Je hebt al een optreden van mij gezien. Ik ben een ozelaar op mijn podium. Ik heb geprobeerd al om serieus te zijn, maar als ik serieus ben, dan denken mensen dat het een komedie is op een of andere manier.

[00:47:58.200] – Spreker 2
Dus dat lukt mij niet. En bij mij is mentalisme iets… Ik heb er mijn manier in gevonden om mensen net te tonen van: Kijk, ge zij feilbaar en ge kunt gefopt worden.

[00:48:11.360] – Spreker 3
Awel, maar eigenlijk de grote inspiratie waardoor dat ik bij het goochelen ben gekomen, 10 jaar geleden ongeveer. Ik heb er dan niet direct iets mee gedaan, maar dat was Darren Brown, zoals veel mensen. Ja, natuurlijk. Ik heb toen ik zwanger was van mijn dochter, een Darren Brown gebingewatcht. Voor mij is dat echt wel een voorbeeld. Hij heeft ook heel die series gemaakt, dat hij onder andere een fate healer speelt. Eerst, om te tonen hoe dat moet en dan het ontmaskert eigenlijk. Zoals Foudini daarvoor ook de strijd geleverd heeft, met de spiritïstische beweging. Het is meer zo dat, dat mij wel inspireert. En dan is het eigenlijk de technieken leren, die anderen misschien misbruiken, om onschuldige mensen bullshitwijs te maken en het geld af te troegelen. En die ge dan zelf hanteert ter lering en vermaak, of zoiets.

[00:49:09.300] – Spreker 2
Ter lering, dat is mooi zien.

[00:49:10.660] – Spreker 3
En op die manier ben ik super gefacineerd, zeker door het mentalisme. Maar ik ben er nog een beetje aan het zoeken. Wat dat ik eigenlijk super leuk vind aan goochelen, eerst en vooral niet iedereen vindt goochelen leuk. Mensen ervaren goochelen op een heel verschillende manier. Je hebt ook mensen die absoluut niet leuk vinden om iets niet te snappen van hoe dat werkt en die mega geïrriteerd zijn. Die moeten gewoon Peter niet als publiek pakken. Maar ik ben één van die mensen die daar echt gewoon ongelooflijk van kan genieten. Voor mij moet je zeker mijn karte colour changes blijven doen tot Sint-Jotemus. Zelfs al weet ik hoe het werkt. Ik vind dat de max. En waarom? En dat komen we op die enderfinist. Of dat vraag ik mij nu al de hele tijd af. Dus Wat gebeurt er in uw hersenen op het moment dat gij een goede goocheltruk ziet, is dat dat een conflict geeft in uw hersenen tussen wat dat ge ervaart, wat ge ziet meestal, maar dat kan ook tactiel zijn of horen, maar meestal is het visueel. Wat dat ge visueel ziet en wat dat in uw hersenen zeggen van: Nee, dit kan niet.

[00:50:19.210] – Spreker 3
Dus dat geeft een kortsluiting in uw hersenen en bij mij geeft dat zo’n ongelooflijk luk gevoel. Ik ben der. En ik denk dat dat verslavend is, of zo. Ik heb dat nog niemand horen zeggen of netjes geluid. Lezen. Maar volgens mij is dat gewoon dat wat dat goochelen zo verslavend maakt, is dat gevoel in uw hersenen van… Maar ik weet niet, ik heb daar nog niks over gehoord.

[00:50:40.010] – Spreker 2
Ik kies zo geracht, wat ik nog nooit heb over nagedacht. Inderdaad, want er is iets met verslaving en door vrienden en van die toestanden. Ja en het is verslaving. Iedereen in het goochelwerks, spreekt van de goochelmicropen. Ik heb er geen flauw idee van, maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar.

[00:51:01.680] – Spreker 1
Ik vrij het meest heel erg. Christel, gij weet toch wat ge nu gedaan hebt? Wat? Ge hebt er nu voor gezorgd dat Thijs in de week niet gaat slapen.

[00:51:08.670] – Spreker 2
Ik ga dit uitzoeken.

[00:51:11.130] – Spreker 3
Awel, maar dan wil ik het wel graag horen als ge het vindt.

[00:51:13.600] – Spreker 2
Ik ga 17 ploche leiden.

[00:51:15.090] – Spreker 1
Dus de komende drie podcast-episodes gaan garantie daarover. Over de verslaving, de endorfinis van de groep. Het is zeker wel een goede.

[00:51:24.200] – Spreker 3
Het moet toch iets zijn, want ge stopt effen met denken, want het klopt niet. En dat is leuk, hè? Ik vind dat leuk. Iedereen vindt dat leuk, maar mensen die bestellen…

[00:51:35.250] – Spreker 1
Als ge hooglaars zelf…

[00:51:37.400] – Spreker 3
De hooglaars gaan dat wel eens. Dat is hetgeen wat dat gij… Gij wilt die ervaring geven aan uw publiek.

[00:51:44.240] – Spreker 2
Dat hangt er natuurlijk vanaf… Bijvoorbeeld, dopamine is een reward systeem dan in principe. Dat hangt er natuurlijk vanaf waar dat ge u uw beloning van krijgt. Want als ge uw beloning krijgt van mensen te zien genieten van iets, dan krijgt ge het daarvan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat ge uw beloning krijgt door het gevoel te hebben dat ge macht hebt over mensen.

[00:52:05.480] – Spreker 3
Of dat ge iemand hebt kunnen beetnemen. Dat is bij mij niet zo.

[00:52:09.490] – Spreker 2
Uiteraard, er zijn verschillende motivaties denk ik dat dat kunnen teweeg brengen. Dus ik denk niet dat de microbe per se altijd uit dezelfde motivatie bij goochelaars komt. Ik denk dat heel veel goochelaars vooral heel graag zeggen van: Ik wil iets geven aan het publiek en het publiek moet blij zijn. Ja, omdat Dat het leuk is en omdat het zo mooi klinkt. Dat is de reden niet altijd op te wachten. Nee, de stam van Samuïs van de wereld. Dat is die mens dat in Belgium’s Got Talent altijd onder z’n desk kruipt, als een goochelaar aankomt. Mijn Ik heb een laatste vraag aan u, als ik nog mag, want we zitten eigenlijk al redelijk lang te podcasten. Uwe filosofie rond het goochelen. Om een voorbeeld te geven, bij mij in het heel kort. Ik kan dat door Mike, in het heel kort.

[00:53:00.210] – Spreker 1
Ik klover niks van, maar laten we gaan.

[00:53:02.250] – Spreker 3
Ik weet niet of dat kan een filosofie hebben.

[00:53:03.910] – Spreker 2
Om een voorbeeld te geven, bij mij is mijn filosofie, ik ben altijd scepticus geweest en dus hetgeen dat ik nu ga zeggen, dat kan een beetje dwars lijken te staan op dat gegeven van scepticus zijn. Maar ik denk dat goochelen en mentalisme en alles daar rond, dat dat nog altijd een van de weinige dingen is, die misterie in het leven brengen. En ik denk dat vandaag de dag, meer dan We hebben nooit mensen nood hebben aan misterie. Waarom zeg ik dat? We gaan een keer kijken op Facebook, we gaan een keer kijken op andere sociale platformen. Zelfs op de markt, waar dat er meer als drie mensen bij mekaar staan. Iedereen moet gelijk hebben, omdat iedereen altijd het gevoel moet hebben dat ze alles weten. We leven in zo’n wereld, als ge het gevoel hebt dat ge iets niet weet, dan zijt ge bijna doodziek, of zo, in uw eigen perspectief. Mensen worden er gek van, van iets niet te weten. Ten ene moet meer weten dan de andere. Het is per robot. En ik denk dat Goge nog één van die dingen is, dat misterie in het leven kan brengen. Dat is mijn filosofie er een beetje achter.

[00:54:08.210] – Spreker 2
Ge moet niet alles weten. Sit back, enjoy, relax. En het raad, weten niet hoe dat allemaal gebeurt. Maar het is toch mega spannend om te zien, het is toch mega leuk om van te genieten. Geen pleidooi om niet te zoeken naar de waarheid, maar gewoon om te aanvaarden dat ge niet altijd de waarheid zult kennen. Dat is mijn filosofie achter het Goochel. Dat ge niet alles weet.

[00:54:27.790] – Spreker 3
Ja inderdaad, gewoon verwonderd kunnen zijn.

[00:54:29.460] – Spreker 2
Gewoon verwonderd Dat zou gewoon verwonderd kunnen zijn. Dus hebt gij zo een filosofie er rond… Dat is nu misschien een heel onfaire en heel directe vraag, want dat is een beetje zwaarwichtig.

[00:54:42.650] – Spreker 3
Maar dat is dan voor mij persoonlijk, omdat ge weet, dat ik kom uit een gezin waarin de religie heel belangrijk was, waarbij geloof heel prominent aanwezig was. Dat ik mij daar echt op afgezet heb en van alleen nog maar de wetenschap en hetgeen wat tastbaar is en al de rest wil ik niks mee te maken hebben en geloof ik niet in en laat mij gerust. Voor mij is goochelen dan, dat is één van de aantrekkrachten dat ik mij wel kan openstellen in anderen, of mij terug kan verdiepen in zaken met psychologie of religietum of bijgeloof te maken hebben, zonder dat ik mij daar enorm aan moet ergeren. Dus dat is langs de kant compensatie, maar ook ik vind sowieso… Ik ben ook ongelooflijk gefacineerd over waarom dat mensen nood hebben om allerlei onzin te geloven. Het werk van Skep vind ik bijzonder fascinerend. Veel mensen hebben nood om een zingeving, eigenlijk. Om aan dingen te geloven die kunnen een reden geven waarom dat we dit bestaan op aarde hebben. En omdat er oorlog is en veel verschrikkelijke dingen. Als dat allemaal gewoon maar puur loterij en toeval Het gevoel is, veel mensen kunnen dat niet aan.

[00:56:02.630] – Spreker 3
Die hebben nood aan zingeving en dat kan van alles zijn, maar doorgegens is dat één of andere vorm van religie of bijgeloof. Omdat ze anders het leven niet waard vinden, of dat ze niet belangrijk genoeg zijn. Of Maar ik heb mijzelf, omdat ik daar zo radicaal mee moest breken, echt wel gezegd van: Kijk, het leven is zo schoon. Er is zoveel moois in de wereld, er is zoveel interessant en boeiends in de wereld. Dat ge niet genoeg levens kunt hebben, om alles ervaren en gezien en gelezen te hebben. Dat moet genoeg zijn, wees daar blij mee.

[00:56:40.590] – Spreker 2
Ik vind dat een heel mooie conclusie.

[00:56:45.920] – Spreker 3
En Goegen, dat is dan gewoon de kerst op de derde.

[00:56:49.330] – Spreker 1
Met deze wijze woorden gaan we langzaam afronden, want we zitten hier al efkes te tateren. Misschien nog heel kort, de boek die ge mee hebt. Je hebt er al over gesproken. Welke boek is dat en van wie is misschien het vermelde waard?

[00:57:04.190] – Spreker 3
Ik heb alleen maar hoofdstuk één gelezen. Dat is: Experiencing the Impossible: The Science of Magic van Gustave Coen.

[00:57:13.100] – Spreker 1
Ik weet niet van hij het uitspreekt. We zullen dat link zetten in de shownoets.

[00:57:16.640] – Spreker 3
Ja, maar hij heeft nog andere boeken ook. Ja, de heel wetenschappelijk… Want hij is wetenschapper en goochelaar.

[00:57:22.950] – Spreker 2
Er is er ook één geschreven.

[00:57:25.680] – Spreker 3
Samen met iemand anders, denk ik.

[00:57:27.190] – Spreker 2
Ja, maar echt specifiek voor goochelaars die dat via Vanishing Ink, denk ik, wordt gekocht.

[00:57:32.700] – Spreker 3
Ja, inderdaad. Die wil ik hier achter lezen. Maar hier heb ik alleen maar het eerste hoofdzucht en dat was bijzonder boeiend. En dan zag ik dat er een hoofdzucht rond Gender was, dan heb ik dat effen snel gelezen. Oké, geweldig. Maar de Ik heb dat boek niet, maar het is volgende week mijn verjaardag.

[00:57:48.950] – Spreker 1
Ik zal hem met deze een keer op de lijst zetten, als gij mij wilt kopen. Oké, ik denk dat we hier een heel interessant gesprek hebben gehad, met Kerstel. Ik denk het wel. Waarvoor dank, het is ook wel een keer te zien en te horen dat er andere manieren zijn, dat mensen geïnteresseerd geraken in het goochelen. Het hoeft niet altijd de vijf jaar, waar je kindje te zijn die een goocheldoos krijgt van opa of oma en dan…

[00:58:14.580] – Spreker 3
Ik had ook een goocheldoos. Als dat. Ik kijk vooral. Als kind vond ik dat vrij plezant, maar dan erachter heb ik dat niks meer gedaan. Ik ben eigenlijk op late leeftijd terug. Ik ben eigenlijk op later leeftijd terug.

[00:58:25.070] – Spreker 1
Ik ben eigenlijk ingeweld. Fantastisch. Kriestel, dank u wel om naar naar naar naar naar naar naar naar te komen en deze fantastische, als ik hetzelfde zeg ik het zelf, podcast op te nemen.

[00:58:34.830] – Spreker 3
Heel graag gedaan. Jullie bedankt om me te leuven.

[00:58:37.640] – Spreker 1
Voor de luisteraars, dankuwel om te luisteren, zoals altijd. Www. Goochelpot. Be en op alle om, laten we zeggen, grotere podcast platformen te vinden. Wil u zelf eens bij ons te gast? Stuur ons een bericht, je weet ons zeker en vast wel te vinden.

[00:58:55.300] – Spreker 2
All right mensen, tot in the air en peace out. Ciao.