Introductie – Goochelen vs Mentalisme

In een wereld vol mysterie en verbazing is er een podcast die het beste van goochelen en mentalisme samenbrengt: de Goochelpot. Met presentatoren Tayson en Inno aan het roer, belooft deze podcast een magische reis door de wereld van illusionisme en paranormale verschijnselen.

Tayson, voornamelijk een mentalist, en Ino, met een voorliefde voor mental magic, ontrafelen de geheimen achter goochelen en mentalisme. Ze leggen het subtiele verschil uit tussen de twee disciplines, waarbij de goochelaar de natuurwetten tart en de mentalist zich richt op paranormale fenomenen en psychologie.

De passie voor mentalisme begon voor Tayson in zijn jeugd, geïnspireerd door een lokale goochelaar. Hij deelt hoe zijn fascinatie voor het mentale aspect van magie zijn pad heeft bepaald en hem heeft doen uitgroeien tot een ervaren mentalist.

De podcast van de Goochelpot belooft een breed scala aan onderwerpen te behandelen, van kindergoochelen tot ethische kwesties rond charlatanisme. We willen niet alleen ervaren goochelaars uitnodigen, maar ook beginners en leken de kans geven om hun kennis en ervaring te delen.

Met een informele en boeiende benadering willen de presentatoren luisteraars meenemen op een betoverende reis door de wereld van magie en illusie. Door open gesprekken en interessante onderwerpen te bespreken, hopen ze een gemeenschap van goochelaars en liefhebbers van het bovennatuurlijke te creëren binnen de Nederlandstalige podcastscene.

Dus, als je geïntrigeerd bent door de wereld van goochelen, mentalisme en kritisch denken, stem dan af op de Goochelpot en laat je betoveren door de magie die deze podcast te bieden heeft. Blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen en misschien kun je zelfs deelnemen aan een toekomstige uitzending. Tot ziens bij de volgende aflevering van de Goochelpot!

Hoofdstukken – Chapters

[00:00:00]: Introductie van de podcast

[00:02:03]: Verschil tussen goochelen en mentalisme

[00:05:06]: Mentale krachten en opschorting van ongeloof

[00:07:29]: Persoonlijke ervaringen met goochelen en mentalisme

[00:09:46]: Focus op entertainment en luchtige benadering

[00:12:31]: Balanceren tussen serieus mentalisme en luchtigheid

[00:16:22]: Kritische instelling binnen de Nederlandstalige cultuur

[00:20:08]: Ethische aspecten en charlatanisme in de branche

[00:24:12]: Geloofwaardigheid en zelfbedrog in paranormale praktijken

[00:27:36]: Afsluiting en uitnodiging voor interactie met luisteraars

Transcript

BELANGRIJK: Dit is het uitgeschreven transscript van deze episode. Dit is AI gegenereerd en kan lichte afwijkingen of fouten bevatten. Laat het ons gerust weten als je een fout zou vinden.

[00:00:03.640] – Spreker 1

Welkom beste mensen bij De Goochelpot, de podcast.

[00:00:09.620] – Spreker 2

Deze podcast gaat over goochelen, mentalisme, magie en alles dat daar rond draait. Ik ben Tayson en ik zit hier samen met Inno. Samen willen wij De Goochelpot presenteren, hier in de lage landen. Meer bepaald in Nederland en België, want mijn Duits is niet goed genoeg om een podcast te nemen. Waarom willen we dat doen?

[00:00:33.490] – Spreker 1

Waarom willen we dat doen? Omdat we vol zitten met ideeën, omdat we sowieso denken dat er in het Nederlandstalige gebied heel veel ruimte nog is om alle om de sterke verhalen te brengen van goochelaars, van mentalisten, van mensen die bezig zijn rond kritisch denken, die vol met ideeën zitten en dat kunnen doorgeven aan iedereen die daar interesse in heeft.

‘We denken dat er in het Nederlandstalige gebied nog heel veel ruimte is om alle om de sterke verhalen te brengen.’

[00:01:00.900] – Spreker 2

We willen een breed veld opentrekken, een forum openen voor goochelaars, heel veel bespreekbaar maken. Zelfs leken toelaten om een keer daar zicht op te hebben. Niet als luisteraar, maar wel als input: Hoe ervaren zij goochelen? Goochelaars die net begonnen zijn, goochelaars die al een heel lang traject hebben afgelegd, die veel te vertellen hebben. Dealers van goochelspullen, hier in het Belgisch en Nederlands grondgebied. Die willen we allemaal aan het woord laten en hopelijk bieden we de mensen zo binnen onze vakverenigingen, een mooie platform aan om verder te bouwen.

[00:01:57.430] – Spreker 1

Dus ja, sowieso Tayson, jij bent voornamelijk een mentalist.

[00:02:01.610] – Spreker 2

Klopt, klopt ja.

[00:02:03.140] – Spreker 1

Voor mensen die misschien nog maar net inhaken, wat is het verschil tussen goochelen en mentalisme? Misschien in vijf minuten, want je gaat er waarschijnlijk vier uur kunnen over vertellen.

[00:02:16.660] – Spreker 2

Ik heb er een heleboel blogs over geschreven en ik heb er zelfs een hele lezing over, dus ik kan er vrij lang over vertellen. Waar komt er eigenlijk op neer? De goochelaar en de mentalist die spelen in op andere principes, die dat al dan niet verankert zijn. Een goochelaar die gaat een assistente in het ijlen doen zweven, die gaat heel visuele dingen doen. Echt de natuurwetten gaan tarten, dat is wat een goochelaar eigenlijk doet. Dingen die dat verankert zijn bij mensen; de zwaartekracht zit verankerd bij mensen, iedereen kent dat. Die assistente kan eigenlijk niet zweven. We hebben een opschorting van ongeloof nodig, die dat vrij groot is. De mentalist daarentegen, die gaat bezig zijn met zaken die paranormaal van aard zijn. Ook wat ik het nieuwe paranormaal noem, dingen zoals NLP (neurolinguïstisch programmeren), hypnose, ongelooflijke psychologie en lichaamstaal lezen. Daar gaat de mentalist op inspelen en dat heeft een minder opschorting van ongeloof nodig, omdat dat een beetje op de grens zweeft van wat mensen vandaag de dag denken, dat nog altijd mogelijk is.

[00:03:21.840] – Spreker 1

Dus alles rond het mentale? Want er is ook nog zoiets als ‘mental magic’. Dat is eigenlijk nog niet hetzelfde dan.

[00:03:29.360] – Spreker 2

Dat is nog niet hetzelfde. Er zijn veel mensen dat die grens anders trekken. Daar is altijd discussie over. Maar in principe is mental magic… dat zijn mentale effecten, dus iets dat ge als mentalist ook zou kunnen doen. Maar dan met meer goochelachtige props, zaken die goochelachtiger uit zien. Bijvoorbeeld, je hebt drie ballonnen, de groene, een blauwe en een rode. En jij kan voorspellen welke ballon dat iemand zal kapotgooien. Dat is eigenlijk al meer richting mental magic. Alhoewel dat deze uitspraak, gaat niet iedereen akkoord. Het is heel vaag, er is geen klare grens, maar mental magic is goochelachtiger.

[00:04:15.460] – Spreker 1

Het is maar waar dat je de grens trekt. Dus eigenlijk de pure mentalist gaat er vanuit: ik kan je lichaamstaal lezen, ik kan u beïnvloeden. Waar de mental magic eerder gaat over: Ik kan uw gedachten lezen en ik kan in de toekomst kijken, ik kan een voorspelling doen.

[00:04:36.530] – Spreker 2

Ja, maar mits goochelachtige middelen. Hij gaat zaken gebruiken die dat herkenbaarder zijn, bij een goochelaar, dan bij een mentalist. De mentalist, die moet er eigenlijk in z’n puurste vorm, zo echt mogelijk uitzien. Je kan gedachten lezen, jouw materialen zijn minimalistisch. Dat is een whiteboard en een stift, of een papiertje en een stift. Mental Magic, gaat al meer props gebruik die kleurrijker zijn, speelser zijn.

[00:05:06.540] – Spreker 1

Oké, eigenlijk gaat het publiek die aan het kijken is naar een mentalist, of iemand die mental magic doet, die gaat wel degelijk een verschil zien tussen de twee.

[00:05:17.400] – Spreker 2

Ja, absoluut. Het punt is dat mensen die daar naar gaan kijken, zoals ik daarnet zei, meer of minder opschorting van ongeloof gaan nodig hebben. Hoe meer opschorting van ongeloof dat je nodig hebt, hoe meer dat je richting magie gaat. Dus als je ergens tussen mentalisme en goochelen inzit, zit je bij mental magic. En hoe verder dat je dan nog gaat, hoe meer opschorting dat je nodig hebt. Dus bijvoorbeeld die assistente, die in het ijlen zweeft, dat kan niet, de zwaartekracht is er. Dus we moeten heel veel opschorting van ongeloof gebruiken, om daarvan te kunnen genieten. Terwijl een mentalist, dat lijkt heel echt en heel vaak verklaren ze ook dat echt is. Uri Geller is bijvoorbeeld één van de voorbeelden van wat de mentalist zou kunnen zijn, in z’n aller allerpuurste vorm.

[00:06:01.880] – Spreker 1

Maar je bent begonnen als goochelaar en dan eigenlijk toch uw ding meer gevonden in het mentalisme.

[00:06:08.840] – Spreker 2

Klopt, ja. Toen ik kind was, dan woonde ik in Klein-Willebroek. Dat is een klein dorpje, ergens tussen Willebroek en Boom in. En in dat dorp woonde een goochelaar. De meeste mensen kennen die man, dat is Mike Leroy, Mario Vleugels. En die kwam daar goochelen. Hij woonde er en hij kwam goochelen in de kapel. En ik had die man bezig gezien en ik was verkocht. Ik heb mijn eerste trucjes ook bij hem gekocht, want de meeste mensen die luisteren en hem kennen, die weten ook wel dat hij een die goochelwinkel had en dat die er nog altijd is.

[00:06:48.190] – Spreker 1

Abracadabra. Dat is nu zijn zoon, dat is Kristof die dat draait.

[00:06:53.450] – Spreker 2

En daar is dat begonnen. En dan op een gegeven moment, ben ik naar een goochelbeurs gegaan in Wilsele-Putkapel, als ik me niet vergis. En daar heb ik een boek gekocht van Werner Moonens, ook gekend als Mickey Moon, dacht ik.

[00:07:13.040] – Spreker 1

Zegt me niks, maar goed, hoeft niks te betekenen.

[00:07:14.790] – Spreker 2

Dat is een heel dik boek in het Nederlands geschreven over mentalisme, dus daar staat gigantisch veel in. Die heb ik toen gekocht en daar is mijn reis eigenlijk begonnen, puur in dat mentalisme. Ik heb sindsdien eigenlijk niet veel anders meer gedaan.

[00:07:29.960] – Spreker 1

Is er iets dat u meer aantrekt? Kan je uitleggen wat dat dat dan is? Of is dat een gevoel? Waarom dat je liever met het mentalisme bezig bent, dan met het klassieke goochelen?

[00:07:43.230] – Spreker 2

Als ik terugga naar toen ik kind was, dan was ik al bezig met mensen van alles wijs te maken. Ik genoot ervan. Ik ging heel vaak, bijvoorbeeld, naar een camping in Westerlo en daar liep ik ’s avonds met mijn vrienden rond, niet alleen rond Halloween, echt elke avond was voor ons Halloween trouwens. Ik fantaseerde dat er van alles gebeurde. Ik maakte die wijs dat er van alles gebeurde. Zo had ik, bijvoorbeeld, ontdekt dat als ik aan mijn caravan op een bepaalde tegel ging staan en ik klikte met mijn hiel op die tegel, dat dan de straatverlichting een beetje verder uitging. Dus dat wist ik. Waarschijnlijk was dat iets heel gevaarlijk, waarvan dat ik nu zou denken: Oké, dat is niet verantwoord. Maar als ik dat deed, dan ging de straatverlichting uit. Op een gegeven moment waren we dan geesten aan het oproepen en ik wist dat. En ik ben op die tegel gaan staan en ik vroeg naar een teken en boef, het licht ging uit. En sindsdien was ik de heks van de camping in Westerlo.

[00:08:41.230] – Spreker 1

En die hebben waarschijnlijk ook alle vier dan in hun broeken ‘gescheten’.

[00:08:43.320] – Spreker 2

Klopt, klopt, klopt. Maar ik leefde voor zulke dingen en ik hield van die toevalligheden creëren en mensen attenderen op zaken die dat niet normaal leken te zijn. Het is trouwens gek als je gewoon maar in een donkere ruimte, of donkere omgeving zit. Zeker als je kind bent, hoe hard dat u fantasie op hol slaat. En die dingen gebruikte ik als kind, dus dat leek heel echt. Dus dan werd ik ook aangetrokken tot het goochelen, want dat gaf mij een soort van goochelkracht. Maar het was pas toen ik dat mentalisme leerde kennen, dat ik echt, echt verliefd werd. Omdat ja, één, mentalisme is eigenlijk veel gemakkelijker dan goochelen. Goochelaars hebben het moeilijker in mijn opzicht. Er zijn een heleboel slides die je moet leren, gimmicks die je moet kunnen manipuleren. Je moet veel meer afleiding gebruiken als je met props werkt, dingen verstoppen… noem maar op. Er komt veel meer bij kijken. De mentalist moet eigenlijk heel goed kunnen lullen, babbelen. En dat is iets dat ik kan, dat is iets dat mij lukt. Ik heb weinig in mijn handen nodig.

[00:09:46.560] – Spreker 1

Ziehier: onze podcast.

[00:09:50.930] – Spreker 2

En hoe zit dat dan eigenlijk bij u precies, Inno? Ik heb u al heel veel mentalisme zien brengen, heel goed mentalisme trouwens.

[00:10:01.110] – Spreker 1

Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Ik ben een beetje een moeilijk geval. No surprise there. Het is goed dat jij het zegt. Ja, voilà. Ik ben waarschijnlijk niet de enige die het zegt. Ik heb niet zo een vast ‘kotteke’, waar dat ik in zit. Ik ga ook eerder naar het mentalisme, of misschien dan wel… Misschien toch eerder de mental magic dan. En inderdaad, zoals dat je zegt, zelfs die lijn is dun. Maar ik ga evengoed een routine doen, waar er een gesigneerde kaart dan in een boek kaarten verdwijnt en dan mag iemand uit het publiek een boek kaarten door de zaal gooien. En dan ga ik zogezegd die kaart eruit pikken met heel veel bullshit en veel bla bla. En heel veel drama. En dan mislukt dat gigantisch, dat is ook de bedoeling dan natuurlijk. En dan blijkt dat die kaart dan in een doosje zit, dat daar al heel een tijd op tafel ergens in één of andere hoek staat.

[00:11:14.190] – Spreker 1

Dus heeft dat iets te maken met mentalisme? Absoluut niet. Maar ik hou me dat niet voor. Voor mij is hét belangrijkste: entertainment. Het belangrijkste is dat de mensen die komen kijken, dat die een goede avond hebben, dat die goed gelachen hebben. Er zit gigantisch veel zever in al wat ik doe, slaat op niks, is soms absurd. Er zit redelijk wat comedy in, alhoewel dat het geen comedy magic is, want dat is zo… Daar gaan we het ook nog wel een keer apart over hebben, maar dat is een term waar je mee moet opletten. Dat is heel moeilijk. Er zijn heel weinig mensen die dat goed kunnen. Want ofwel is de komedie gewoon slecht. En de magie is ook maar middelmatig. Het is heel moeilijk, dus ik probeer er mij wel bewust van te zijn. Maar het is nog altijd wel amusement en het is nog altijd heel los. Entertainment staat sowieso op nummer één, in alles wat ik doe. Dus dat is een beetje de insteek. Het is grotendeels mentalisme, met gedachten lezen. Maar je gaat ook wel weten, mentalisme kan heel snel, heel zwaar en heel serieus worden. En daar tracht ik altijd heel hard tegen te vechten. Dus al wat ik doe, is heel luchtig, met een dikke vette knipoog, die eigenlijk mensen van ver af zien aankomen. Dat is absoluut fake.

[00:12:47.740] – Spreker 2

Ik moet nu zeggen, als ik probeer om het heel serieus aan te pakken, dus echt serieuze core mentalisme, heel vaak mislukt dat bij mij. Zelfs zo erg dat mensen, die dat weggaan, dachten dat dat een komedieopvoering was. Is dat erg? Ik weet het niet goed. Mensen zijn content geweest inderdaad. Ik heb er ook uit geleerd, om het allemaal niet zo serieus te pakken. Want we zijn nu bezig over goochelen, mentalisme en mental magic. Maar de lijnen zijn allemaal zo geblurred. Je kan eender welke serieuze mentalisme nummer nemen en er iets compleet goochelachtig van maken. Wat dat dan eigenlijk een non-verbale disclaimer zou zijn, om te zeggen van: Het is niet echt. Of je kan eender welke goochelnummer nemen en daar ben ik echt heilig van overtuigd, dat er altijd wel een manier is om daar iets mentalistisch van te maken. Dat je altijd wel iets vindt om dat te draaien, zodat het gaat over uw mentale krachten.

[00:13:52.920] – Spreker 1

Misschien even, heel kort, wat we eigenlijk van plan zijn. We hebben onze podcast gestart, zoals je zegt, Tayson, een podcast over goochelen, mentalisme, kritisch denken en alles daarrond en daaraan. Waarom doen we dit? Waarom is de podcast er nu sowieso in het Nederlandstalig taalgebied, is er vrij weinig. Er zijn heel veel Engelstalige podcasts over goochelen, over mentalisme, over alles en nog wat. Maar in het Nederlands is dat toch wel heel gering. Dus wij voelen ons een beetje geroepen, om onze medegoochelaars uit te nodigen. En ik zeg goochelaars, maar ik bedoel dan ‘goochelaar’ in de meest brede zin van het woord. Om daar dan eigenlijk interessante gesprekken mee te hebben. We gaan natuurlijk ook trachten om het zo interessant en zo boeiend mogelijk te maken. Met andere woorden, gaan we niet elke keer opnieuw dezelfde aflevering maken.

‘Wij voelen ons een beetje geroepen, om onze medegoochelaars uit te nodigen.’

[00:14:58.880] – Spreker 2

We gaan dat een beetje breder aanpakken, zorgen dat we verschillende topics kunnen aanraken. Misschien zaken die dat ook niet altijd rechtstreeks met het goochelen, of mentalisme, of eender wat te maken hebben, maar ertegen aan leunen. Zaken waar dat we toch uit kunnen leren, in onze stiel, zo gezegd. Het ding is, er is inderdaad weinig op dit vlak, op Nederlandstalig grondgebied, de Lagen Landen überhaupt. Wat ik daar zo fijn aan vind ,dat we dit kunnen doen. Ik vind sowieso dat er meer Nederlandstalig fora moet zijn, in ons vakgebied. Want als je nu, bijvoorbeeld, gaat kijken naar heel veel Engelstalige podcasts en forums dan komt niet altijd overeen met de cultuur, dat wij hier hebben. Ik zal een voorbeeld geven: ik zie een mentalist of een goochelaar een effect uitleggen op één of andere DVD, of in een forum, of op Facebook enzovoort. En bepaalde elementen in dat effect, in die routine, die zijn dan ,volgens mij, vrij doorzichtig. En als je daar iets op zegt, dan komt terug: Ja, maar dan zijn we de focus verkeerd aan het leggen, want mensen kijken daar voorbij. Terwijl dat dat hier in België echt niet altijd het geval is. Belgen en Nederlanders zijn enorme kritische mensen, heb ik al gemerkt. Je komt hier niet zomaar met alles weg. Waar bijvoorbeeld een Peter Turner, die een fantastische mentalist is, mee wegkomt in Engeland. Ik geloof niet dat je er altijd mee wegkomt, hier bij Belgen en Nederlanders. Begrijp je wat ik bedoel?

[00:16:43.330] – Spreker 1

Ik ben het er zelfs volledig mee akkoord, bepaalde effecten die je aankoopt en die je dan leert. En dan in de instructievideo’s, krijgen ze dan bepaalde opmerkingen, of die ze bepaalde opmerkingen geven. Hier gaat nooit het publiek over vallen, totdat jij de eerste keer die truc doet en exact die opmerking krijgt. Dus ik denk inderdaad wel dat het Vlaamstalig en het Nederlandse publiek toch wel inderdaad een heel pak kritischer zijn.

[00:17:18.800] – Spreker 2

En als je er dan iets over zegt, dan krijg je heel vaak het verwijt: Ja, dan doe je iets verkeerd.

[00:17:24.030] – Spreker 1

Ik denk dat niet. Niet altijd, denk ik.

[00:17:27.320] – Spreker 2

Nee, ik denk dat wij onder Nederlanders en Belgen en Duitsers trouwens ook, dat wij veel meer van mekaar kunnen leren op dat vlak. Gewoon omdat dat een andere cultuur is. En daarom vind ik dit zo leuk. En ik hoop ook dat we veel mensen kunnen uitnodigen, om hier aan deel te nemen. Dus er zijn veel zaken dat we van plan zijn, Inno.

[00:17:47.590] – Spreker 1

Absoluut.

[00:17:48.280] – Spreker 2

Er zijn toch veel zaken die we willen coveren. Er zijn veel onderwerpen die we willen aanraken en we willen er heel breed in gaan. Dat is waar.

[00:17:55.740] – Spreker 1

Ja, absoluut. Dus absoluut niet bij het klassieke goochelen blijven, dat gaat zeker aan bod komen. Maar daarnaast, uiteraard mentalisme, kindergoochelen, maar ook alles rond kritisch denken.

[00:18:10.040] – Spreker 2

Ja, bizarisme.

[00:18:11.290] – Spreker 1

Ja, ideaal.

[00:18:12.850] – Spreker 2

Van die vreemdere dingen. Nee, maar bijvoorbeeld wat ik heel vaak tegenkom in podcasts rond goochelen, in video’s rond goochelen enzovoort. Daar gaat het altijd over hoe dat wij het als goochelaars zien. En dan kan er wel worden gealludeerd naar hoe een leek het zou zien. Maar wat ik heel graag een keer zou doen en wat ik eigenlijk een ideale podcast aflevering zou vinden in de toekomst, is dat we eigenlijk volslagen leken uitnodigen, om te praten over goochelkunst. En niet zomaar leken, ik spreek dan bijvoorbeeld over een man of vier, één of twee leken die een aversie hebben van goochelen, want die lopen ook rond. Ik denk dan aan de Stan Van Samang’s in de wereld, gekend van het programma ‘Belgium’s Got Talent’. Als er een goochelaar was, dan kroop die mens bijna onder zijn bureau. En mensen die dat heel pro zijn, dat gewoon graag zien, maar zelf niet goochelen. Wat kunnen we daarvan leren, van die mensen? Wat kunnen we daarvan oppikken?

[00:19:21.160] – Spreker 1

Lijkt me heel interessant om te doen. Ook de vrouw van de goochelaar. En dan denken we vooral aan onze eigen vrouwen. Dat lijkt me ook wel zeer leerrijk, om daar een keer een goed gesprek mee te hebben. Oh god. Misschien moeten we daar nog even mee wachten, maar staat zeker op het lijstje. Ook alles rond, ik noem het charlatanisme.

[00:19:42.550] – Spreker 2

Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Er zijn nog heel veel zaken die je kan coveren en god, er lopen toch wel wat charlatans rond. Nu, als je gaat praten, want dat is natuurlijk ook een ander onderwerp, over de ethische kant van de zaken. Bijvoorbeeld disclaimers die je gaat leggen, als je mentalist, of je bent goochelaar. Dat is nog een apart topic, denk ik. Maar het sluit wel goed bij mekaar aan. Het is best gevoelig ook.

[00:20:08.770] – Spreker 1

Ja, heel gevoelig. Maar ik denk dat het zeker broodnodig is om deze kant ook een keer te belichten, die eigenlijk op zich even hard onder het goochelen valt. Alleen wordt het zo naar buiten niet verkocht. Worden het inderdaad de mensen een soort van bedrog voorgespiegeld. Wij kunnen met de doden spreken, wij kunnen contact leggen, wij kunnen uw toekomst bepalen en noem maar op. Waar eigenlijk daar grof geld mee verdiend wordt. Maar het zijn eigenlijk leugens, daar komt het op neer.

[00:20:49.090] – Spreker 2

Ja en er lopen daar echt goochelaars tussen. Ik denk dat bijvoorbeeld… Wat ik graag doe, is naar een paranormale beurzen gaan. Ik geloof er de snars van, ik geloof er niks van. Maar ik ga er graag naartoe, een beetje uit leedvermaak ook. Het is altijd grappig om te zien dat er meer standhouders dan bezoekers zijn, op zo van die beurzen. Maar anderzijds ook, om de fascinerende reden, dat je daar twee grote kampen hebt. Aan de ene kant heb je de mensen die daar zitten, die doen alsof dat ze helderziend zijn, maar dat ook echt geloven. Dus die dat echt geloven dat ze helderziend zijn, die dat onbewust een soort van cold reading gaan toepassen. Dus compleet zonder dat ze het weten en ermee weg zijn. Kan je die mensen charlatans noemen? Ik denk dat die het meestal echt wel goed voorhebben, dat ze goede bedoelingen hebben. Opnieuw, natuurlijk, de Weg naar de Hel is geplaveid met goede bedoelingen. Maar ja, goed. Dat is wat daar rond loopt.

[00:21:48.560] – Spreker 1

Ik ben daar niet… Ja, ik weet het niet. Je kan gelijk hebben. Aan de andere kant kan ik me niet inbeelden dat je dat zelf gelooft dat je mensen kunt genezen, of dat je… Maar ik kan dat. Ja, maar jij bent nu wel de uitzondering natuurlijk. Maar die mensen die ervan overtuigd zijn: Ik heb een zesde zintuig, wat dat ook moge zijn. Zou je dat effectief zelf geloven?

[00:22:16.010] – Spreker 2

Ik weet het niet. Ik denk dat er een groot deel nood aan uniekheid bij komt kijken. Dat mensen uniek moeten bevonden worden. Ik verleg dat eigenlijk een klein beetje naar een onderzoek dat is gebeurd, rond mensen die in complottheorieën geloven, die hebben een beetje hetzelfde. Daar is uit gebleken uit onderzoek, dat mensen die in complottheorieën geloven, dus een grotere nood hebben aan als uniek gezien te worden. Ze hebben unieke kennis, ze hebben unieke dingen te vertellen. Als je complottheoretici onder mekaar ziet, die bieden ook op. Die komen nooit overeen, die hebben nooit hetzelfde verhaal en die zijn altijd tegenover mekaar bezig, met het strafste verhaal te kunnen vertellen. Nee, jij hebt geen gelijk, want ik weet nog iets straffer enzovoort. Maar die beweging zie je eigenlijk ook onder zelfverklaarde echte paranormalen. Dus er is wel een soort van uniekheid in. Geloven ze het echt, echt, echt dat ze het kunnen?

[00:23:14.830] – Spreker 1

Ik weet het niet.

[00:23:15.370] – Spreker 2

Ergens in hun binnenste, zullen ze wel weten dat het bullshit is. Ik mag het hopen. Aan de andere kant, ik denk wel dat ze… Misschien is dat een Unwilling Suspension of Disbelief, de onvrijwillige opschorting van ongeloof. Waarover dat je daar spreekt. Dat is hun eigen ongeloof, over hun eigen kunnen, zo ver opschorten, dat ze beginnen te gaan geloven. Of dat ze een soort van cognitieve disonantie hebben, een spanningsveld, als blijkt dat ze dan toch niet helderziend zijn. Straffer, Inno, er zijn goochelaars die ooit zijn begonnen als goochelaar, of als mentalist, die dat op hun podium een aantal keren een gok wagen, een paar keren juist zijn en dan geloven dat ze helderzien zijn. Er zijn een aantal verhalen te vinden en die dat echt zijn beginnen te geloven, dat ze het kunnen.

[00:24:12.130] – Spreker 1

Dus eigenlijk, als ik het eenvoudig mag uitleggen, dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen leugens geloven.

[00:24:18.840] – Spreker 2

Tuurlijk, ja. Daar komt het op neer. Het is jezelf iets wijs maken.

[00:24:22.930] – Spreker 1

Op zich zou ik er nog mee kunnen leven, als je inderdaad vindt van: Ik denk dat ik dat kan en ik ben overtuigd dat ik dat kan, tot op zekere hoogte. Wie ben ik om te zeggen dat je niet mag proberen en dat je inderdaad uw eigen leugens niet mag geloven? Het probleem voor mij begint, op het moment dat je daar een grof geld mee begint te verdienen, want dan ben je letterlijk mensen aan het bedriegen en daar heb ik problemen mee.

[00:24:51.200] – Spreker 2

Ik denk er redelijk hard hetzelfde over, denk ik, Inno. Ik denk gewoon over het algemeen, mensen die geen diploma hebben in zaken rond psychologische hulp, mentaal welzijn en weet ik veel wat, hoeven ook niet de psycholoog uit te hangen. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Die mensen, die treden op als een soort van mental coach, want ze kennen alle antwoorden, ze gaan u behandelen, ze gaan u van alle problemen afhelpen. Natuurlijk heb je paranormalen ook die u van alle fysieke problemen gaan afhelpen. Dat zijn nog de grootste charlatans, denk ik. Ik denk ook wel dat wanneer dat je ziet dat er een groot verdienmodel achter zit, dat heel duidelijk begint te worden dat het echt echt charlatans zijn. Dat is meestal zichtbaar. Maar dan heb je ook nog gewoon die groep die dat daar amper iets aan verdient. Want echt geloof mij, die beurzen, dat brengt niet op hoor. Die daar zitten om speciaal te doen, om zichzelf speciaal te voelen en het gewoon graag willen geloven. Anderzijds, is er ook nog een andere interessante groep, die er heel bewust bezig zijn met goocheltrucs. En om er maar één te noemen, veel mensen hebben die wel al eens gezien.

[00:26:07.910] – Spreker 2

Vroeger op de Zwarte Markt van Tessenderlo, liepen die ook. Die mensen met die power bracelets, dat soort mensen. Die u een armband rond uw arm gooien en u dan gaan wijs maken dat je er sterker bent. En die voeren echt een goocheltruc met u uit. Wat doen ze? Zonder armband, zetten ze u eerst ergens in het midden van een ruimte. Ze tonen dat ze u heel gemakkelijk omver kunnen duwen, als je je armen strekt en ze duwen op uw armen en je valt om. En dan doen ze hun armband aan en plotseling kunnen ze zo hard duwen als ze willen, maar jij blijft stevig op uw voeten staan.

[00:26:43.000] – Spreker 1

En dat is dan zo gezegd? Ja … de armband die u…

[00:26:46.740] – Spreker 2

Applied kineology. Ja, absoluut.

[00:26:50.670] – Spreker 1

Maar goed, dus dat gaan we zeker aan bod laten komen in onze podcast. Maar natuurlijk gaan we ook oog en oor, als het over audio gaat, oor hebben voor de klassieke goochelkunsten, mensen die heel bedreven zijn, die heel harde verhalen hebben. Die zijn allemaal welkom. En niet per sé de mensen met een rijke achtergrond en heel veel ervaring, die zeker en vast ook. Maar we willen ook mensen de kans geven, die nog maar bijvoorbeeld net begonnen zijn. Die hebben ook interessante dingen te vertellen, denk ik. Dus die zijn ook zeker en vast welkom in onze podcast.

[00:27:34.170] – Spreker 2

Absoluut. Letterlijk Jan en Alleman.

[00:27:36.270] – Spreker 1

Jan en Alleman. Je hoeft zelfs niet Jan te heten. Nee. Het mag, maar het hoeft niet.

[00:27:41.350] – Spreker 2

Zo lieve mensen, dit was het weer voor vandaag, bij de ‘Goochelpot’ de podcast over goochelen en mentalisme. Wij hopen dat jullie ervan genoten hebben. We hopen ook dat jullie opnieuw intunen bij de volgende aflevering. En lieve mensen, vergeet niet, als je een idee hebt, als je een bepaald thema wil horen binnen onze podcast, er zelf misschien een keer deel van willen uitmaken. Als ze zot of ze fantasierijk zijn, als je wil, stuur ons een berichtje en wie weet, zit jij de volgende keer ook in de podcast.

[00:28:11.900] – Spreker 1

Zo is dat. www.goochelpot.be of [email protected], de klassieke email. Stuur uw vragen, opmerkingen, alles door en wij gaan het absoluut bekijken. Dank u wel om te luisteren. Tot de volgende keer.

[00:28:26.140] – Spreker 2

Peace out..